Narva 6. Kool

Tugisüsteem
  • Tugisüsteem Õpilaste toetamiseks, õpiabi osutamiseks ja väljalangevuse ennetamiseks tegutseb koolis kooliõppekavas kirjeldatud süsteemne ja kompleksne struktuur, mille efektiivsus tagatakse struktuuri koostisosade vahetu koostööna.
    • Tugispetsialistid