Narva 6. Kool

Tugisüsteem
 • Tugisüsteem
  Õpilaste toetamiseks, õpiabi osutamiseks ja väljalangevuse ennetamiseks tegutseb koolis kooliõppekavas kirjeldatud süsteemne ja kompleksne struktuur, mille efektiivsus tagatakse struktuuri koostisosade vahetu koostööna.
  Õpilaste toetamise ja õpiabi osutamise struktuuri eesotsas on koolipsühholoog.

  • Tugispetsialist
   • Koolipsühholoog
   • Koolipsühholoogi töö on lapse isiksuse kujundamine ja arendamine juhindudes riikliku õppekava üldosas ära toodud pädevustest; õpilastele psühholoogilise abi osutamine, õpilaste psühholoogiline toetamine õppe- ja kasvatustöö protsessis; vajadusel õpilaste, vanemate, õpetajate nõustamine.
    Kontaktid ja vastuvõtuaeg :
    Natalia Anokhina     nat-anohina@mail.ru    E,K,R   8.00-14.00    kab.28