Narva 6. Kool

Riiklik jarelevalve
Riiklik jarelevalve

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi. Ida-Virumaa piirkonna ekspert: Anastassia Vrabi, Ida piirkond ( Keskväljak 4, Jõhvi),
e-mail:Anastassia.Vrabi@hm.ee
mobiiltelefon 56876469; lauatelefon 735 0230