Narva 6. Kool

Mäng - assotsiatsioonid
Mäng - assotsiatsioonid
22. märtsil – kevadisel pööripäeval toimus 7-ndate, 8-ndate klasside õpilastele mäng „Assotsiatsioon“, millest võttis osa 4 võistkonda.

Nad võistlesid nupukuses, osavuses, kiiruses ja taiplikkuses. Mäng koosnes kolmest voorust. Ekraanil nägid osalejad riigi nimetust, samuti selle riigiga seotud 5 varjatud assotsiatsiooni – kõige populaarsemast kuni selliseni, mis oli vaja kõigepealt välja mõelda, kasutades loogikat, intuitsiooni ja muidugi teadmisi. Kõige populaarsem assotsiatsioon oli väärt 10 punkti, ning mida keerulisem, seda rohkem punkte oli võimalik saada, s.t. et kõige raskem vastus tõi võistkonnale 50 punkti. Küsimusele oli aega vastata 30 sekundit, ning vastuste õigsust hindas pädev žürii – õpilasesinduse esindajad Anastassia Lõsjannikova ja Jana Pavlova.
Mäng oli kaasahaarav ja tunnetuslik.
Õnnitleme 8a klassi võistkonda, kellel õnnestus saada 600 punkti!

Игра - Ассоциации
22 марта, в День весеннего равноденствия, для учащихся 7-х-8-х классов состоялась игра Ассоциации, в которой приняли участие 4 команды...
Они соревновались в смекалке и ловкости, быстроте и сообразительности. Игра состояла из 3 туров. На экране участники видели название страны, а также 5 закрытых ассоциаций, связанных с этой страной, от самой популярной до той, о которой надо было хорошо подумать и применить логику, интуицию и, конечно же, знания. Самая популярная ассоциация оценивалась в 10 очков, и чем она сложнее, тем выше баллы, то есть самый трудный ответ приносил в копилку команды - 50 баллов. На обдумывание вопроса было дано 30 секунд, а оценивало правильность ответов компетентное жюри - представители УП Анастасия Лысянникова и Яна Павлова.
Игра получилась увлекательной и познавательной.
Поздравляем команду победителей 8а класса, которым удалось набрать 600 баллов!


22-03-2019