Narva 6. Kool

Intellektuaalne mäng «SUUR VÕIDUSÕIT»
Intellektuaalne mäng «SUUR VÕIDUSÕIT»
11.veebruaril KM Rugodiv, Narva Noortekeskuse sõnnipäeval toimus intellektuaalne mäng „SUUR VÕIDUSÕIT“.
Võistkonda kuulusid linna koolide õpilasesindused ja külalisvõistkond Jaanilinnast. Meie kooli esindasid: 1. Blitsõn Daniil, 8a klass;
2. Veronika Aleksejeva, 8b klass;
3. Jelizaveta Pankova, 8a klass;
4. Polina Rõbakova, 8a klass;
5. Alissa Vassina, 8a klass;
6. Anastassia Ponomarjova, 8a klass;
7. Ilona Solovjova, 9a klass;
8. Anastassia Fjodorova, 9a klass;
9. Anastassia Lõsjannikova, 9a klass;
10. Darja Martšenkova, 9a klass – võistkonna kapten.

Mäng sisaldas 10 erinevat viktoriini, võistkonnad vastasid küsimustele kirjalikult, andsid vastused vabatahtlikule, kes edastas need žüriile. Ülesanded olid mitmekesised: nupukuse peale, kus vastus sisaldus küsimuses endas, küsimused – naljad, «tundmatu tuntu kohta», reebused, vanasõnad – kõnekäänud, muusikalised küsimused.
Kõik lõppes luulekonkursiga, võistkondadel oli vaja kirjutada luuletus – õnnitlus Narva noortekeskusele.
Kõik üritusel osalejad leidsid endale uusi sõpru ja meeldivaid kohtumisi, samuti oli lõbus ja huvitav suhelda sõbralikus õhkkonnas.

Интеллектуальная игра «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
11 февраля в ДК «Ругодив» в день рождения Нарвского молодежного центра состоялась интеллектуальная игра «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
В состав команд входили представители ученических представительств школ города и команда гостей из Ивангорода.
Нашу школу представляли :
1- Блицын Даниил 8а класс
2-Вероника Алексеева 8б класс
3-Елизавета Панкова 8а класс
4-Полина Рыбакова 8а класс
5-Алиса Васина 8а класс
6-Анастасия Пономарева 8а класс
7-Илона Соловьева -9а класс
8-Анастасия Федорова -9а класс
9-Анастасия Лысянникова -9а класс
10-Дарья Марченкова 9а класс-капитан команды

Игра включала 10 различных викторин, команды отвечали на вопросы письменно, отдавали ответы волонтеру, который передавал их жюри. Задания были самые разнообразные: на сообразительность, где ответ содержится в самом вопросе, вопросы-шутки, «неизвестное об известном», ребусы, пословицы - перевертыши, музыкальные.
А завершилась игра поэтическим конкурсом, командам необходимо было сочинить четверостишие – поздравление, посвящённое Нарвскому молодежному центру.
Все участники мероприятия смогли приобрести новых друзей и приятные знакомства, а так же весело и интересно пообщаться в теплой и дружеской атмосфере.
11-02-2019