Narva 6. Kool

Heategude teatevõistlus jätkub
Heategude teatevõistlus jätkub
Külmal ajal kerkivad talvituvate lindude ees tähtsad probleemid: kuidas endale süüa leida.
Toitu on tunduvalt vähem, kuid selle vajadus pidevalt suureneb. Mõnikord on loomulik toit praktiliselt kättesaamatu, seepärast ei suuda paljud linnud talve üle elada ja hukkuvad. Sel õppeaastal korraldas õpilasesindus taas aktsiooni, et toetada linde külmal ajal. 16.novembril kooli territooriumil riputasid lapsed üles lindude söögimajad, mille olid oma kätega valmis teinud meie kooli õpilased. Kooliaia asukad saavad nüüd hinnata nende mugavust, ning külastajad – ilu.
Avaldame tänu tehnoloogia õpetajale J.V.Vissarionovile ja õpilastele:
9B klass – Valeri Alak, Sander Rubenkov, Ilja Regentov, Aleksei Andrianov.
8А klass – Artur Balkin, Edgar Bankirov, Daniil Blitsõn, Dmitri Lebedev, Savva Leonov, Bogdan Bespalov, Timofei Kalinin

Эстафета добрых дел продолжается
В холодное время года перед зимующими птицами встают важные проблемы: как прокормиться.
Пищи становится значительно меньше, но потребность в ней возрастает. Иногда естественный корм становится практически недоступным, поэтому многие птицы не могут пережить зиму и погибают. В этом учебном году УП вновь организовало акцию, чтобы поддержать птиц в мороз. И 16 ноября на территории школы ребята развесили кормушки, которые изготовили своими руками ученики нашей школы. Обитатели школьного сада теперь смогут оценить их удобство, а посетители – красоту.
Выражаем благодарность учителю технологии Ю.В.Виссарионову и ученикам:
9Б класс - Валерий Алак, Сандер Рубенков, Илья Регентов, Алексей Андрианов
8Акласс- Артур Балкин, Эдгар Банкиров, Даниил Блицын, Дмитрий Лебедев, Савва Леонов, Богдан Беспалов, Тимофей Калинин.
27-11-2018