Narva 6. Kool

„Känguru“ Международный математический турнир
Känguru
15. märtsil Narva 6.kooli 2-4. Klasside õpilased osalesid rahvusvahelisel maetimaatikaturniiril „Känguru“, mis on üks maailma populaarseimaid konkursse, mille eesmärgikd on matemaatika populariseerimine mänguülesannete lahendamise kaudu.
Rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad kestis 1 tunni ja 15 minutit.
Kahe kuu jooksul ootasime kannatamatusega olümpiaadi tulemusi. Ning siin need on!
Esimeses vanusegrupis (1-2 klassid) osakes rahvusvahelisel matemaatikaturniiril Eestist 5662 õpilast.

1) Daniil Poljakov, Narva 6.kooli 2A klassi õpilane sai 102 punkti 120-st ning saavutas Eestis 27. koha, Narvas – 1.koha!
2) Karina Markova, Narva 6.kooli 2A klassi õpilane sai 70 punkti 120-st.
Teises vanusegrupis (3-4 klassid) osakes rahvusvahelisel matemaatikaturniiril Eestist 5911 õpilast.
1) Jelizaveta Mišina, Narva 6.kooli 3A klassi õpilane sai 89 punkti 120-st.
Meie parimad õpilased vanusegruppidest said nimelised doplomid ning hinnalised kingitused (matemaatikaülesannete kogumik, loogikamäng «Kängumino» jt.).
Õnnitleme meie AUHINNASAAJAID!

Olga Morozova
algklasside õpetajate AK koordinaator

Nadežda Taits
2A klassi õpetaja


Международный математический турнир «Кенгуру»
15 марта ученики 2-4 классов Нарвской Школы №6 приняли участие в Международном математическом турнире «Кенгуру» - одном из самых популярных в мире конкурсе, целью которого является популяризация математики через решение игровых задач.
Международная математическая олимпиада длилась 1 час и 15 минут.
В течение двух месяцев мы с нетерпением ждали итогов олимпиады. И вот наши результаты.
В первой возрастной группе (1-2 классы) в Международном математическом турнире в Эстонии приняли участие 5662 ученика.
1) Данил Поляков, ученик 2А класса Нарвской школы №6, набрал 102 балла из 120 и занял 27 место в Эстонии, 1 место в Нарве.
2) Карина Маркова, ученица 2А класса Нарвской школы №6, набрала 70 баллов из 120.
Во второй возрастной группе (3-4 классы) в Международном математическом турнире в Эстонии приняли участие 5911 учеников.
1) Елизавета Мишина, ученица 3А класса Нарвской школы №6, набрала 89 баллов из 120.
Лучшим нашим ученикам в своих возрастных группах вручены именные дипломы и ценные подарки (сборник математических задач, логическая игра «Kängumino» и др.).
Поздравляем наших ПРИЗЕРОВ!

Ольга Морозова координатор ПК учителей начальных классов

Надежда Тайц
учитель 2А класса

29-05-2018