Narva 6. Kool

Teade õpilasomavalitsuse koosoleku toimumise kohta
Õpilasomavalitsuse koosolek toimub neljapäeval, 31. mail 2018. a, ruumis 22.
Õpilasomavalitsuse päevakorras on kooli arengukava kohta arvamuse andmine

Kooli juhtkond

22-05-2018