Narva 6. Kool

Integreeritud mäng „Meie Narva“
Integreeritud mäng „Meie Narva“
17.mail toimus linna integreeritud mäng vahepeatustega „MeieNarva“, kus osales 9 võistkonda.
Meie kooli esindas 8a klassi võistkond – Darja Martšenkova, Ilona Solovjova, Polina Vinogradova, Anastassia Lõsjannikova, Diana Roop.
Osalejad said marsruudilehe ning vanalinna kaardi koos 9 vahepeatusega. Saabudes vahepeatusse, pidi võistkond täitma ülesande, saama punktid ning suunduma järgmise peatusse. Saime püstitatud ülesandega hakkama ning meie võistkonda autasustati aukirja ning magusate kingitustega.

Интегрированная игра по станциям «Наша Нарва»
17 мая состоялась городская интегрированная игра по станциям «Наша Нарва», в которой приняли участие 9 команд.
Нашу школу представляла команда 8 а класса - Дарья Марченкова, Илона Соловьева, Полина Виноградова, Анастасия Лысянникова, Диана Рооп.
Участники получили маршрутный лист и карту Старого города с указанием 9 станций. Прибыв на станцию, команда было необходимо выполнить задание, заработать баллы и отправиться к следующей станции.
С поставленной задачей, наша команда справилась и была награждена грамотой и сладкими призами.
17-05-2018