Narva 6. Kool

Koolis toimus turvalisuse infotund
Koolis toimus turvalisuse infotund
Üheks turvalisuse ennetamise tähtsaimaks töösuunaks on – töö lastega.
Selle seaduspäraseks tulemuseks on laste vallatuste tõttu tekkinud õnnetusjuhtumiste vähenemine. Nii toimus 15.oktoobril kooli aulas infotund 6-9-ndate klasside õpilastele, mille viis läbi noorsoopolitseinik Andrei Sobolev.
Kohtumine oli suunatud lastel õige ettekujutuse loomisele isikliku turvalisuse kohta, tervisele ohutu käitumise kujundamisele, samuti erinevates olukordades turvalise käitumise reeglite kinnistamisele.

В школе прошли занятия по безопасности
Одно из важнейших направлений работы по профилактике безопасности — это работа с детьми.
Её закономерным результатом является снижение количества несчастных случаев, возникающих из-за детской шалости. Так 15 октября в актовом зале школы состоялась занятие для учеников 6-х -9-х классов, которое провёл инспектор молодежной полиции Андрей Соболев.
Встреча была ориентирована на создание у ребят правильного представления о личной безопасности, на воспитание безопасных для здоровья форм поведения , а так же закрепление правил безопасного поведения в различных ситуациях .


16-10-2018