Narva 6. Kool

Infomess «Orientiir-2018»
Infomess «Orientiir-2018»
9.märtsil toimus Narva spordikeskuses infomess «Orientiir-2018»!
Sel aastal toimusid töötoad, ning kohal oli kaks uut boksi: ühes - «Kirde Noored» , kus korraldajad rääkisid koostööst Narva, Sillamäe ja Narva-Jõesuu noorsootöö valdkonnas, teises - «narva2024@narva.ee» viisid vabatahtlikud läbi reklamikampaaniat seoses Narva sooviga saada 2024.a Euroopa Kultuuripealinna tiitel.
Samuti toimus traditsiooniline kontsert „Suur vahetund“, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 100.-le sünniaastapäevale ning millest võtsid osa 7a klassi õpilased tantsuga „Kaera-Jaan“. Infomessi «Orientiir-2018»! peamine eesmärk: aidata noortel oma tulevast elukutse valikut teha ning saada teada tööturu tendentsidest – oli täidetud edukalt.

Инфоярмарка «Ориентир-2018»!
9 марта в Нарвском спортивном центре проходила инфоярмарка «Ориентир-2018»!
В этом году состоялись мастер-классы, появились два новых бокса: в одном - «Kirde Noored» , где организаторы мероприятия рассказали о сотрудничестве в сфере молодежной работы Нарвы, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу, в другом - «narva2024@narva.ee» , где волонтеры проводили специальную рекламную кампанию, связанную с желанием Нарвы получить в 2024 году титул «Культурная столица Европы». Так же состоялся традиционный концерт «Большая перемена» посвященный 100-летию Эстонии , в котором приняли участие ученицы 7а класса и исполняли танец «Караян».
Главная задача инфоярмарки «Ориентир-2018»!— помочь школьникам определиться с будущей профессией и узнать последние тенденции рынка труда, была выполнена успешна.


09-03-2018