Warning: Undefined variable $result in /data01/virt72695/domeenid/www.narva6.edu.ee/htdocs/Engine/module_news.php on line 1
Narva 6. Kool В» <b>Emakeelepäev</b> (14-03-2024)

Narva 6. Kool

Emakeelepäev

Emakeelepäev
14.märtsil tähistatakse Eesti keele päeva või nagu eesti keeles nimetatakse: emakeelepäeva.
Kiusamisest vabaks programmi raames pööratakse olulist tähelepanu sellistele väärtustele nagu sallivus ja lugupidamine. Tähtis on arvestada erinevusi ning suhelda kõikidega võrdsena, sõltumata inimese emakeelest. Kiusamisest vabaks programmi eesmärk seisneb selles, et luua kultuur, kus sallivus ja lugupidamine seisavad erinevusest kõrgemal. Sallivuse kõrge kultuur loob soodsa pinnase selleks, et lapsed tunneksid end erinevate kogukondade täisväärtuslike osalejatena. Lähtudes ülaltoodust, 14.märtsil vaatasid 4a, 5a ja 6a klasside õpilased emakeelepäevale pühendatud filmi ning täitsid harjutusi, mille oli neile ette valmistanud programmi talisman – Sõber Karu.
1. ülesanne:
- vastata küsimusele: „Millised klassikaaslaste sõnad koolis on solvavad ja ebameeldivad?“ Kirjutada ühes keeles kõik sõnad, mis teevad õpilase koolis kurvaks või õnnetuks.
-vastata küsimusele: „ Milliseid klassikaaslaste sõnu kuuldes muutuvad õpilased rõõmsaks?“ Kirjutada sõnad, mis kutsuvad esile rõõmu ja uhkusetunnet. 2 ülesanne:
-Sõber Karul on muidugi neli lemmiksõna – sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Iga õpilase ülesanne on välja lõigata saadud leht, voltida kokku, värvida ning kirjutada sellele oma lemmiksõna eesti keeles. Kõik loetletud ülesanded vastavad Kiusamisest vabaks! Programmi eesmärkidele, mida realiseeritakse MTÜ Lastekaitse Liit egiidi all ja mis soodustab kiusamisvaba õpikeskkonna loomist.

День родного языка
14 марта отмечается День эстонского языка, или, как он называется по-эстонски, День родного языка.
В контексте программы «Освободимся от травли!» в День эстонского языка важное внимание должно уделяться таким ценностям, как толерантность и уважение. Важно учитывать различия и со всеми обращаться, как с равными, вне зависимости от того, какой язык человек называет родным. Цель программы «Освободимся от травли!» в том, чтобы создавать культуру, где толерантность и уважение выше различий. Высокая культура толерантности создает благоприятную почву для того, чтобы дети ощущали себя полноценными участниками разных сообществ. Исходя их вышеперечисленного, 14 марта, ученики 4а,5а и 6а классов с удовольствием просмотрели фильм, посвященный праздничной дате, и выполнили задания, которые им приготовил талисман программы - Друг Медведь.
1 задание:
- ответить на вопрос: «Какие слова от одноклассников оскорбительны и неприятны в школе?». На одном языке записать все слова, которые, делают ученика грустным и несчастным в школе.
-ответить на вопрос: «Услышав, какие слова от одноклассников, ученики становятся радостными?». Запишите слова, которые вызывают у вас радость и чувство гордости.
2 задание:
-у Друга Медведя, конечно же, целых четыре любимых слова – толерантность, уважение, забота и смелость. Задача каждого ученика – вырезать полученный лист, сложить, раскрасить и написать на нем свое любимое слово на эстонском языке.
Все перечисленные задания соответствуют целям программы «Освободимся от травли!», реализуемой под эгидой некоммерческой организации Союз защиты детей (MTÜ Lastekaitse Liit), и способствуют созданию учебной среды, в которой нет места травле


14-03-2024