Warning: Undefined variable $result in /data01/virt72695/domeenid/www.narva6.edu.ee/htdocs/Engine/module_news.php on line 1
Narva 6. Kool В» <b>Programm „Tervis“</b> (24-01-2024)

Narva 6. Kool

Programm „Tervis“

Programm „Tervis“ Kahjulike harjumuste profülaktika noorukite seas.
Noorukid satuvad tihti erinevate ahvatluste ohvriteks .
See juhtub nendega lihtsamalt kui täiskasvanutega, kuna:
- nad soovivad näida vanematena kui tegelikult;
- nad soovivad näida julgematena kui tegelikult;
- nad soovivad näida iseseisvamatena kui tegelikult;
24. jaanuaril viidi programmi „Tervis“ raames 6а klassi õpilastele läbi vestlus „Kahjulikud harjumused ja nende mõju tervisele“, mis oli suunatud noorukieas tervislikust eluviisist, tervise hoidmisest ning tugevdamisest ettekujutuse loomisele. Vestluse viis läbi kooli medõde Marina Punžina, ta püüdis avardada õpilaste ettekujutust tervislikust eluviisist, soodustada positiivse suhtumise kujundamist oma tervisesse kui suurimasse väärtusesse, negatiivset suhtumist kahjulikesse harjumustesse. Inimene sünnib, kasvab, vananeb ja sureb. See on loodusseadus. Põhiline ülesanne on õpetada noorukil teha omaenda valik elustandardite ja orientiiride suhtes. Ning meeles peab pidama, et inimese tervis on see mäetipp, kuhu ta peab ise kohale ronima.

Программа «Здоровье»

Профилактика вредных привычек у подростков.
Подростки нередко становятся жертвами различных соблазнов.
И это происходит с ними легче, чем с взрослыми, из-за:
- излишнего стремления выглядеть старше;
- излишнего стремления выглядеть смелыми;
- излишнего стремления выглядеть самостоятельными.
В рамках программы «Здоровье» для учащихся 6а класса 24 января прошла беседа «Вредные привычки, их влияние на здоровье », направленная на формирование представления о здоровом образе жизни, сохранение и укрепление здоровья в подростковом возрасте. Беседу провела школьная медсестра Марина Пунжина, она постаралась расширить представление учащихся о здоровом образе жизни, способствовать формированию положительного отношения к здоровью как величайшей ценности, формировать негативное отношение к вредным привычкам. Человек рождается, взрослеет, стареет и умирает. Это закон природы. И главная задача научить подростка делать свой собственный выбор жизненных стандартов и ориентиров. И помнить, что здоровье человека — это вершина, на которую он должен подняться сам.


24-01-2024