Narva 6. Kool

Heategevuslik aktsioon „Armastusel ei ole tõugu“

Heategevuslik aktsioon „Armastusel ei ole tõugu“
Talv on traditsiooniline heategevuse aeg ning on raske ette kujutada seda aastaaega ilma kingitusteta ning erinevate heategudeta, mis muudavad kellegi elu paremaks.
Sel aastal tegi Narva noortekeskuses ettepaneku kõikidele meie linna koolidele osaleda heategevuslikus aktsioonis „Armastusel ei ole tõugu“. Täna, 4.detsembril tahaksime avaldada tänu kõikidele õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele osalemise eest jõuluaktsioonis. Kõik kogutud vahendid ja toit antakse üle päästetud loomadele Päite loomaparki. Suur tänu teie tähelepanu ning hoole eest! Suur tänu neile, kes aitas kodutuid loomi ning ei jätnud neid hätta!
Tahaks meelde tuletada, et me vastutame nende eest, keda me oleme taltsutanud!

Благотворительная акция « У любви нет породы»
Зима – традиционное время благотворительности и его трудно представить без подарков и различных добрых дел, которые сделают чью-то жизнь лучше.
В этом году Нарвский молодежный центр предложил всем школам нашего города принять участие в Благотворительной акции « У любви нет породы». И сегодня, 4 декабря мы хотим выразить благодарность всем ученикам, учителям и родителям за участие в рождественской акции. Все собранные средства и корм будут переданы для спасенных животных в Päite loomapark. Спасибо огромное за ваше внимание и заботу! Огромная благодарность всем, кто помог бездомным животным и не остался равнодушным к их беде!
Хочется напомнить о том, что мы в ответе за тех, кого приручили!


05-12-2023