Warning: Undefined variable $result in /data01/virt72695/domeenid/www.narva6.edu.ee/htdocs/Engine/module_news.php on line 1
Narva 6. Kool В» <b>Politseimuuseum ja Rakvere linnus</b> (17-11-2023)

Narva 6. Kool

Politseimuuseum ja Rakvere linnus

Politseimuuseum ja Rakvere linnus
Mida on vaja selleks, et olla oma riigi kodanik?
Olla kodanik - tähendab austada oma elukohariigi ajalugu, kultuuri, traditsioone ja kombeid, järgida oma territooriumil kehtestatud riigi seadusi, omada aktiivset kodanikupositsiooni, tunda uhkust oma riigi üle. Lähtudes sellest sündiski 3а,4а,5а ja 6а klasside õpilastel suurepärane idee.
17.novembril otsustasid lapsed külastada mitut Rakvere huvitavat vaatamisväärsust:: Politseimuusemi ja linnust. Politseimuuseumis said õpilased teada, kuidas nende turvalisuse eest hoolitsevad need, kelle ülesanne on seda tagada ning kõik said proovida korrakaitsja vormiriietust, võtta sõrmejälgi, proovida lahendada kriminaalseid mõistatusi ja õppida, kuidas õigesti käituda massirahutuste ajal. Lisaks sellele sai spetsiaalse stendi abil katsetada oma autojuhioskusi, kontrollida oma reaktsiooni. Kui te ei soovi piirduda Politseimuuseumi külastamisega, soovitame kõikidel käia linnuses, kus teile pakutakse interaktiivset programmi, kus saab hobust saduldada, vibu lasta, osaleda rüütliturniiril, teha püssirohtu ja käia piinakambris. Suurepärane, päikeseline ja tundeküllane päev oli tõeline kingitus, sest kõik ekskursioonil osalejad jagasid varjamatu rõõmuga oma muljeid ja tänusõnu meie giidile Irina Komarovale OÜst Juventa Tuur. 26. novembril tähistatakse meie riigis kodanikupäeva ning sõltumata vanusest tunneb iga inimene tugevat sidet oma kodumaaga, on uhke kultuuripärandi üle, mis ulatub läbi sajandite ja areneb edasi ka täna, austab riigi seadusi ja reegleid ning püüab teha kõik endast oleneva, et aidata oma riigil arenda ja heaolu edendada. Lapsed on Eestimaa tulevik! Las nad kasvavad meie riigi väärilisteks ja igakülgselt arenenud kodanikeks!

Музей полиции и древний замок в Раквере
Что нужно для того, чтобы быть гражданином своей страны?
Быть гражданином – это значит уважать историю, культуру, традиции и обычаи страны, в которой живёшь, соблюдать законы сложившегося на её территории государства, иметь активную гражданскую позицию, испытывать гордость за свою страну. Именно исходя, из всех этих составляющих, и родилась прекрасная идея, которой воодушевились ученики 3а,4а,5а и 6а классов.
17 ноября ребята решили посетить несколько из интереснейших достопримечательностей Раквере: Музей полиции и древний замок. В Музеи полиции ученики узнали о том, как об их безопасности заботятся те, кто призван её обеспечивать, а также всем желающим здесь предлагается примерить на себя мундир стража порядка, снять отпечатки пальцев, попробовать разгадать криминальные головоломки и даже научиться правильному поведению во время массовых беспорядков. Кроме того, воспользовавшись специальным стендом, можно испытать свои водительские навыки, проверив свою реакцию. Если вы не хотите ограничиваться посещением Музея полиции, рекомендуем всем отправиться в замок, где вам предложат интерактивную программу, в которой можно оседлать лошадь, пострелять из лука, поучаствовать в рыцарском турнире, сделать порох и посетить камеру пыток. Замечательный, солнечный и яркий на эмоции день стал настоящим подарком, ведь все участники экскурсии с нескрываемой радость делились впечатлениями и словами благодарности нашему гиду - Ирине Комаровой OÜ Juventa Tuur . 26 ноября в нашей стране отмечается День Гражданина и не зависимо от возраста каждый человек чувствует сильную связь со своей родиной, гордиться её культурным наследием, которое простирается на протяжении веков и продолжает развиваться до сих пор, уважает законы и правила страны, в которой живет, и старается сделать все возможное, чтобы помочь своей стране развиваться и процветать. Дети – это будущее Эстонии! Так пусть они вырастут достойными и всесторонне развитыми Гражданами нашей страны!


17-11-2023