Warning: Undefined variable $result in /data01/virt72695/domeenid/www.narva6.edu.ee/htdocs/Engine/module_news.php on line 1
Narva 6. Kool В» <b>Rahvusvaheline rahu päev</b> (22-09-2023)

Narva 6. Kool

Rahvusvaheline rahu päev

Rahvusvaheline rahu päev
21.septembril tähistatakse Rahvusvahelist rahu päeva. See päev on pühendatud rahu tugevdamisele riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. 6a klassi õpilased vaatasid sel päeval esitlust ning seejärel arutasid, mida tähendab sisemine rahu, rahu perekonnas, klassis, koolis, kodumaal ja maailmas. Tunni lõppedes täitsid lapsed iseseisva tööna töölehed, mis andsid võimaluse teha järeldusi, mis neis kutsub esile rahu tunde, millised tegevused klassis soodustavad rahu, aga millised mitte. Üldteada on, et rahu algab meis eneses, seepärast on igal õpilasel kasulik analüüsida, mil moel ta saab olla rahu allikaks oma klassis.
Kõik ülesanded vastavad programmi „Kiusamisest vabaks!“ eesmärkidele, mille viib läbi Lastekitse Liit ning soodustavad kiusamisvaba haridustee korraldust.

Международный день мира
21 сентября отмечается Международный день мира. Этот день посвящен укреплению мира на государственных и международном уровнях. Ученики 6а класса в этот день посмотрели презентацию, а затем обсудили, что значит внутренний мир, мир в семье, классе, школе, родной стране и мире. В завершении урока в качестве самостоятельной работы ребята заполнили рабочие листы, которые дали возможность сделать выводы, что в них вызывает чувство мира, какие действия в классе способствуют миру, а какие – нет. Известно, что мир начинается внутри нас, поэтому каждому ученику полезно проанализировать, каким образом он может стать источником мира в своем классе.
Все задания соответствуют целям программы «Освободимся от травли!», проводимой Союзом защиты детей, и способствуют организации образовательного пути без травли.


22-09-2023