Warning: Undefined variable $result in /data01/virt72695/domeenid/www.narva6.edu.ee/htdocs/Engine/module_news.php on line 1
Narva 6. Kool В» <b>Programm „Tervis“ Vestlus „Alkoholi ja suitsetamise kahjulikkusest“</b> (20-09-2023)

Narva 6. Kool

Programm „Tervis“ Vestlus „Alkoholi ja suitsetamise kahjulikkusest“

Koostöö Narva noortekeskusegaProgramm „Tervis“
Vestlus „Alkoholi ja suitsetamise kahjulikkusest“

Viimasel ajal on meie ühiskonnas märgatava suitsetamise ja alkoholismi kasvu. See ei ole üllatav, kuna nii alkohol kui ka tubakas on alati olnud ja jäävad inimese jaoks kõige lihtsalt kättesaadavamaks mõnuks. Neil on meeldiv maitse ja aroom, nende valmistamiseks ei ole vaja erilisi kulutusi ja pingutusi, samuti nad aitavad kiiresti lõdvestuda, pingeid ja väsimust maandada. Tervisliku eluviisi nädala raames toimus 6a klassi õpilastele vestlus „Alkoholi ja suitsetamise kahjulikkusest“.
Eesmärk:
- õpilastel alkoholi ja suitsetamise vastu negatiivse suhtumise, oma tervisesse tõsise suhtumise kujundamine;
- anda ettekujutus sellest, kuidas suitsetamine, alkohol ja teised sõltuvused mõjuvad inimese tervisele;
- kasvatada püüdu tervisliku eluviisi poole;

Vestluse viis läbi kooli medõde Marina Punžina. Ta rääkis sellest, kuidas tubakas ja alkohol mõjuvad inimese tervisele. Ta vastas õpilaste küsimustele. Lapsed vastasid ankeedi küsimustele ning peale vestlust jõudsid järeldusele, et alkoholi ja suitsetamise kuritarvitamine mõjuvad halvasti inimese organismile, viib enneaegse vananemise, invaliidsuse ja surmani.

Программа «Здоровье»
Беседа «О вреде алкоголя и курения »

В последнее время в нашем обществе наблюдается рост табакокурения и алкоголизма. Это и неудивительно, ведь алкоголь и табак всегда были и остаются одним из самых доступных удовольствий для человека. Они обладают приятным вкусом и ароматом, не требует особых затрат и усилий для его приготовления, а также позволяют быстро расслабиться, снять напряжение и усталость. В рамках недели здорового образа жизни для учащихся 6а класса 20 сентября прошла беседа « О вреде курения и алкоголя».
Цель:
- формирование у учащихся негативного отношения к употреблению алкоголя и курения, убеждения в необходимости серьезного отношения к своему здоровью
-дать представление о том, как курение, алкоголь и другие виды зависимости влияют на здоровье человека;
- воспитывать стремление к здоровому образу жизни;

Беседу провела школьная медсестра - Марина Пунжина. Она рассказала о том, как табак и алкоголь влияют на здоровье человека.
Прозвучали ответы на вопросы учащихся. Ребята приняли участие в анкетировании, а после беседы сделали вывод, что злоупотребление алкоголем и курением пагубно влияет на организм человека, приводит к его преждевременному старению, инвалидности и смерти.
20-09-2023