Narva 6. Kool

Õpituba linna raamatukogus

Õpituba linna raamatukogus
„Reis seitsme maailmaime juurde“

Inimesed on kogu ajaloo vältel imestanud erinevate asjade üle, kuid on olemas üldtunnustatud imed.
Mida nimetatakse maailmaimedeks? Seitse maailmaimet on looming, mis oma tehnilise või kunstilise täiuslikkusega äratas möödunud sajandite inimestes imetlust.
Seitse maailmaimet on:
Egiptuse püramiidid
Semiramise rippaiad
Artemise tempel Ephesoses
Zeusi kuju Olümpias
Halikarnassose mausoleum
Rhodose koloss
Pharose tuletorn
13. jaanuaril asusid 5.a klassi õpilased huvitavale teekonnale imede juurde, mida inimesed peavad pühaks ja salapäraseks. Tunni ajal tutvusid lapsed iga ime kirjelduse, loomise ajalooga, vaatasid suurepäraselt illustreeritud ja põnevat materjali.
Täname lasteosakonna juhatajat Anna Kuulit hästi ettevalmistatud ja läbiviidud tunni „Reis seitsme maailmaime juurde“ eest.

Познавательное занятие в Городской библиотеке
«Путешествие к семи чудесам света»

Люди на протяжении своей истории удивлялись разным вещам, но есть общепризнанные чудеса.
А что же называют чудесами света? Семью чудесами света считаются творения, которые своим техническим или художественным совершенством вызывали восхищение людей прошлых веков. К ним относятся:
Египетские пирамиды.
Висячие сады Семирамиды.
Храм Артемиды в Эфесе.
Статуя Зевса Олимпийского.
Мавзолей в Галикарнасе.
Колосc Родосский.
Маяк на острове Фарос.
В интересное путешествие к чудесам, которые люди считают священными и загадочными 13 января отправились ученики 5а класса. В ходе занятия ребята познакомились с описанием, историей создания каждого из чудес, увидели великолепно иллюстрированный, увлекательный материал.
Благодарим Зав. детским отделом Анну Куули за прекрасно подготовленное и проведённое занятие «Путешествие к семи чудесам света».
13-01-2023