Narva 6. Kool

Rahvusvaheline „aitäh“ päev

Rahvusvaheline „aitäh“ päev
Lindude toitmine

Kui õues on lumine ning väga külm jaanuarikuu ilm, siis on kõik metsaelanikud õnnelikud, kui nende eest hoolitsetakse. Möödunud õppeaastal võtsid 4. klassi õpilased osa kampaaniast “Lindude toitmine” ning sel aastal jätkati pärast talvevaheaega talvituvate lindude eest hoolitsemist. Aktsiooni eesmärgiks oli talvel kooli territooriumil linde toita. Nii sündis meil tore traditsioon. Lindude toidumajad ja kostitused olid paigutatud nii, et klassiaknast oleks näha, kuidas linnud neist söövad ja ning tänavad selle hoole eest. Aktsiooni käigus mõistsid lapsed, et nad teevad head tööd – aitavad lindudel aasta kõige raskemal ajal ellu jääda. Kuuendas klassis jätkame toredat traditsiooni!
Üritus vastab mittetulundusühingu Lastekaitse Liidu poolt läbiviidava programmi „Kiusamisest vabaks“ eesmärkidele ning aitab kaasa kiusamisvaba õpikeskkonna loomisele.

Международный день «спасибо»
Угощение для птиц

Когда на дворе снежный и очень холодный январь, все обитатели леса рады, если о них заботятся. В прошлом учебном году, ученики 4 а класса стали участниками акции «Угощение для птиц », а в этом году после зимних каникул продолжили заботиться о зимующих птицах. Целью акции было – подкормка птиц в зимнее время на территории школы. Так родилась наша классная традиция. Кормушки и угощение разместили в таком месте, чтобы из окна классов было видно, как птицы лакомятся им и благодарят за заботу. В ходе проведения акции, ребята поняли, что они делают хорошее дело – помогают выжить птицам в самое трудное время года. В шестом классе мы продолжим нашу классную традицию!
Мероприятие соответствует целям программы «Освободимся от травли!», реализуемой под эгидой некоммерческой организации Союз защиты детей (MTÜ Lastekaitse Liit), и способствуют созданию учебной среды, в которой нет места издевательствам.


09-01-2023