Narva 6. Kool

Rahvusvaheline sallivuspäev

Rahvusvaheline sallivuspäev
Aastal 1995 kuulutas UNESCO 16. novembri rahvusvaheliseks sallivuspäevaks.
Sallivus, austus, hoolivus ja julgus on need väärtused, mis kujundavad programmi „Kiusamisest vabaks!“, millega meie kool liitus üle 5 aasta tagasi. Sel aastal otsustas täielikult uuenenud Õpilasesinduse koosseis korraldada sel päeval järgmised üritused:
"lisa positiivsust vikerkaarele ", mis sümboliseerib inimeste, kultuuride, religioonide mitmekesisust ja üleüldist sallivust üksteise suhtes
- "võta energiat headuse energialaadijast"
- "võtke naeratus ja tükike head tuju"
- "võta rõõmuhormooni õnne võlukommidest"
5. klassi õpilased mängisid intellektuaalset viktoriini ja lahendasid ülesandeid, kus oli vaja jaotada sõnad II veergu, kus I veerus – on sallivale isiksusele omased tunnused, II veerus aga – ka sallivale isiksusele omased tunnused.

Международный День Толерантности
В 1995 году ЮНЕСКО провозгласила 16 ноября Международным днем толерантности.
Толерантность, уважение, забота и смелость – это ценности, которые формируют программу «Освободимся от травли!», к которой наша школа присоединилась уже более 5 лет назад. В этом году, полностью обновленный состав УП, решил в этот день провести следующие мероприятия:
- «Наполни позитивом радугу », которая является символом великого разнообразия людей, культур, религий и всеобщей толерантности друг к другу
- «зарядись от энерго - зарядителя доброты»
-«возьми себе улыбку и кусочек хорошего настроения»
-«получи гормон радости от волшебной конфеты счастья»
А ученики 5 а класса, сыграли в интеллектуальную викторину, и выполнили задания, в которых необходимо было распределить слова в II колонки, где в I – колонке – черты, присущие толерантной личности, во II – черты, присущие и толерантной личности.


16-11-2022