Narva 6. Kool

IV Keelepöörde konverents

IV Keelepöörde konverents
25. oktoobril 2022 Kiviõli Keskkoolis toimus IV Keelepöörde konverents, mille teema oli Keel ja kultuur, kes neid suudaks lahuta, kus osalesid Narva 6 Kooli eesti keele ja inglise keele õpetajad .
Tervitussõnad haridusminister Tõnis Luukaselt panid mõtlema õpetaja ja keele üle, kõlama jäid õpetaja enesekindluse ja rahulolu vajadus ning õpetajaameti väärtustamine. Kultuuriminister Piret Hartman tõi oma ettekandes välja keele ja kultuuri rolli ühiskonnas: kultuur on silla looja; kultuur loob ressursse, mitte ei raiska neid; lõimumine on midagi rohkemat kui ainult keeleõpe.
Ettekanded olid järgmised:
Piret Hartman “Keel ja kultuur ühiskonnas”
Mare Oja “Õpetamine mitmekultuurilises klassiruumis”
Laura Kirss “Organisatsioonikultuur mõjutab õppimist?”
Margit Sibul ja Mari-Mall Feldschmidt “ Väärtused meis, koolis ja klassiruumis”
Arno Kaseniit "Keelepööre Eesti ühiskonnas".
Peale sellele olid ka kaks sessioonid Töötoad klassides.
Konverentsi kokkuvõttes toodi välja, et keel ja kultuur ei saa eksisteerida eraldi, olulised on alusväärtused ja erinevate kultuuride aktsepeerimine, vaid nii saame koos edasi liikuda.
25-10-2022