Narva 6. Kool

Haridusprogramm Projekt „Kultuuriranits“. Jätk…

Haridusprogramm Projekt „Kultuuriranits“. Jätk…
Kultuuriministeerium kuulutas 2021-2022 õppeaastal välja projekti “Kultuuriranits”, milles osalemine võimaldab lastel ja noortel õppekava raames käia teatrietendustel, näitustel, muuseumides, kinodes.
Enne suvevaheaja algust käisid 1.-9. klassi õpilased heameelega kunstigaleriis ja Narva linnuses muuseumitundides. 2022-2023 õppeaastal otsustasime toredat traditsiooni jätkata ning 1.-3.klassi lapsed said taas avada ukse muuseumi erakordselt põnevasse ja suurde üle 700 aasta vanusesse maailma ja saada vastuse küsimusele, miks seal elasid rüütlid, aga mitte printsessid. Tutvuda lossi eluga rahuperioodil ja arutleda, kuidas muutus elu sõjaaja saabudes. 4.-9.klassi õpilastele viidi läbi tund "Narva – põhjamaine barokipärl". Näituse külastajad said viibida Narvas ja näha, milline oli linn 100 aastat tagasi, jalutada mööda vanu tänavaid, nautida vaadet linna kohal kõrguvatele kirikutornidele ja kiigata Peeter Suure maja akendesse. Samuti teada saada, kuidas nägi välja sõjaeelne Narva ja miks linna kutsuti „põhjamaiseks barokipärliks“. Lisaks said lapsed täita iseseisvalt ülesandeid ja vaadata videokroonikat linna ajaloost. Täname haridusprogrammide kuraatorit - Julia Issajevat ja kõiki muuseumi töötajaid põnevate ekskursioonide ja meistriklasside eest.

Образовательные учебные программы проект «Kultuuriranits». Продолжение…
В 2021-2022 учебном году Министерство Культуры объявило проект «Kultuuriranits» ,участие в котором позволяет детям и молодежи в рамках учебной программы посещать театральные представления, выставки, музеи, кинотеатры.
Перед началом летних каникул, учащиеся 1-х-9-х классов, с удовольствием посетили музейные занятия в Художественной галереи и в Нарвском замке. В 2022-2023 учебном году мы решили продолжить замечательную традицию и ребята 1-х-3-х классов вновь смогли приоткрыть дверь в необычайно увлекательный и необъятный мир музея, которому уже более 700 лет и узнать, почему там жили рыцари, а не принцессы. Познакомиться с жизнью замка в мирный период и обсудить, как менялся быт с наступлением тяжелых, военных времен. А ученикам 4-х-9-х классов было предложено занятие «Нарва - жемчужина северного барокко». Участники выставки смогли оказаться в Нарве и увидеть, кокой она была 100 лет назад, прогуляться по старинным улочкам, насладиться видом церковных шпилей, возвышающихся над городом и заглянуть в окошки Домика Петра 1. А так же узнать, как выглядела довоенная Нарва, и почему город называли «жемчужиной северного барокко». Помимо этого, ребятам было предложено выполнить самостоятельные задания, и посмотреть видео хроники об истории города. Благодарим куратора образовательных программ - Юлию Исаеву и всех сотрудников музея за увлекательные экскурсии и мастер-классы.
19-10-2022