Narva 6. Kool

Politseinik nädalaks kooli

Politseinik nädalaks kooli
2022.a õppeaastal käivitas Politsei-ja piirivalveamet projekti "Politseinik nädalaks kooli".
Antud projekti eesmärgid:
• Õpilastega suhtlemine ja usaldussuhte loomine;
• Koolipersonaliga suhtlemine;
• Koolipersonalile (õpilastele) koolitus-loengute läbiviimine;
• Ennetussõnumite edastamine vahetult noortele.
10.10.-14.10 meie koolis toimusid kõikidele 1.-9.klasside õpilastele vestlused ja üritused järgmistel teemadel:
-internetiturvalisus ja -kelmus
- koolivägivald
-sõltuvust esile kutsuvad ained
- konfliktide lahendamine
Lapsed oli siiras huvi kõigi sündmuste vastu ja võib-olla aitavad need tunnid lähitulevikus paljudel poistel ja tüdrukutel otsustada oma tulevase elukutse valiku üle. Täname piirkonnapolitseinikku Anna Šutovat suurepärase töö eest ja loodame edaspidisele viljakale koostööle.

Проект «Районный полицейский на неделю в школе»
В 2022 учебном году Департамент полиции и пограничной охраны запустил проект «Районный полицейский на неделю в школе».
Цели данного проекта:
● Общение с учениками и налаживание доверительных отношений
● Общение с учителями и работниками школы
● Провидение лекций для школьного персонала/учеников
● Профилактические беседы непосредственно с молодыми людьми.
И с 10.10-14.10 в нашей школе для всех учеников 1-х-9-х классов состоялись беседы, занятия, мероприятия, по темам:
-кибербезопасность и (кибер) мошенничество
-травля и насилие школе
-вещества, вызывающие привыкание
-разрешение конфликтов
Ребята проявили искреннюю заинтересованность ко всем мероприятиям, и может быть в ближайшем будущем многим мальчишкам и девчонкам эти занятия помогут определяться с выбором будущей профессии. Выражаем благодарность участковому инспектору полиции Анне Шутовой за прекрасную работу и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
14-10-2022