Narva 6. Kool

Valimistulemused

Valimistulemused
6. oktoobril 2022 toimusid meie koolis Narva Noorteparlamendi XIII koosseisu valimised.
Noorteparlamendi eesmärk on:
- noorte kaasamine linna ellu ja arengusse,
-noorsooprobleemide lahendamine linna tasandil koostöös Narva Linnavolikogu ja linnavalitsusega,
-algatada ja edendada noorteprojekte, teavitada ja kaasata noori võimalikult hästi aktiivsesse eluviisi.
Vastavalt valimistulemustele valiti noorteparlamendi koosseisu järgmised liikmed:
Valeria Seliverstova 8.a klass
Milana Massarnovskaja 8.a klass
Maxim Skorohhod 9a klass
Ksenia Borštšova 9.a klass
Nüüd ootab noori viljakas töö, mis aitab neil kogemusi ja teadmisi omandada.
Soovime valitud noorteparlamendi liikmetele edu kõigis nende ettevõtmistes! Palju õnne!

Итоги выборов
6 октября 2022 года в нашей школе состоялись выборы в XIII созыв Нарвского молодежного парламента.
Целью молодежного парламента является:
- вовлечение молодежи в жизнь и развитие города,
-решение проблем молодежи на уровне города через сотрудничество с Нарвским городским собранием и городской управой,
-инициировать и продвигать молодежные проекты, как можно лучше информировать и привлекать к активному образу жизни молодежь
По итогам выборов членами молодежного парламента избраны:
Валерия Селиверстова 8а класс
Милана Масарновская 8а класс
Максим Скороход 9а класс
Ксения Борщова 9а класс
Теперь молодых парламентариев ждет плодотворная работа, которая поможет приобрести ребятам опыт и знания.
Пожелаем нашим парламентариям успехов во всех начинаниях! Поздравляем!


07-10-2022