Narva 6. Kool

Rahvusvaheline rahupäev

Rahvusvaheline rahupäev.
21. septembril tähistatakse rahvusvahelist rahupäeva, mis on pühendatud rahu tugevdamisele nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil .
Rahupäeva eesmärk on julgustada kõiki konflikti osapooli vaherahu välja kuulutama. Sellel päeval sõlmisid 5.a klassi õpilased kokkulepped õpilaste heade suhete hoidmiseks, arutati koolis tekkivaid konflikte ja olukordi, räägiti lugupidamisest ja üksteisest hoolimisest ning kirjutati klassiruumis alla Koolirahu lepingule. Täname koolipsühholoogi Natalja Anokhinat abi eest ürituse korraldamisel.
Kõik need tegevused on kooskõlas mittetulundusühingu Lastekaitse Liit (MTÜ Lastekaitse Liit) läbiviidava programmi Kiusamisest vabaks! eesmärkidega ning aitavad kaasa kiusamisvaba õpikeskkonna loomisele.

Международный день мира
21 сентября отмечается Международный день мира, посвященный укреплению мира, как на национальном, так и на международном уровне .
День мира призван побудить все стороны конфликта объявить перемирие. В этот день ученики 5а класса заключили договоренности поддерживать хорошие отношения между учениками, обсудили конфликты и ситуации, которые возникают в школе, говорили об уважении и заботе друг о друге и подписали Соглашение о школьном мире в классе. Благодарим школьного психолога Наталью Анохину за помощь в проведении мероприятия. Все перечисленные задания соответствуют целям программы «Освободимся от травли!», реализуемой под эгидой некоммерческой организации Союз защиты детей (MTÜ Lastekaitse Liit), и способствуют созданию учебной среды, в которой нет места травле.


21-09-2022