Narva 6. Kool

Noorteprojektide konkurss – 2022

Noorteprojektide konkurss – 2022
Quest-mäng «Ühe suvega ümber maailma»

16.juunil 30 kooli suvelaagri õpilast 1.-3.klassist osalesid quest-mängus „Ühe suvega ümber maailma“.
Selleks, et reisida, jagunesid lapsed 6 võistkonnaks, mõtlesid endale nime ja valisid kapteni.
Reis koosnes 6-st etapist.
Kava:
1.jaam – „Euroopa“ – kelle lennuk lendab kõige kauem
2.jaam – „Aafrika“ – koguda kokku lõigatud lehed Aafrika kuulsaimate vaatamisväärsustega
3.jaam – „Ameerika“ – sõita tõukeratastega takistusrada
4.jaam – „Austraalia“ – kujutame kängurut – vaja on palliga hüpata platsi teise serva
5.jaam – „Aasia“ - tuhande kilomeetrine reis algab väikesest sammust
6.jaam- emotikon „Maa“
Suvi on suurepärane aeg, nagu spetsiaalselt loodud selleks, et lapsed jookseksid, hüpaksid ja rõõmustaksid. Liikuvad mängud on laste poolt eriti armastatud, sest need on rõõmsate emotsioonide tekitamise allikaks. Sportlik quest-mäng „Ühe suvega ümber maailma“ toimus kooli staadionil. Õhkkond oli hubane ja heasoovlik. Lapsed täitsid kõiki ülesandeid huvi ja heameelega, suutsid näidata vastupidavust, teineteise abistamist, meeskonnavaimu ja sportlikku huvi. Ürituse lõpus autasustati võistkondi magusate auhindadega. Kõik olid väga tublid!
On võimatu kujutada ette laste elu ilma meelelahutuste, pidustuste, võistluste ja huvitavate mängudeta. Quest-mäng „Ühe suvega ümber maailma“ oli suunatud laste tervise tugevdamisele, liikumiskultuuri arendamisel, laste osasaamisele tervislikust eluviisist. Projekti korraldajad said auhinnaks laste õnnelikud naeratused, kes said positiivseid emotsioone kogu suveks. Täname ja tunnustame Narva noortekeskust toetuse ning projekti „Ühe suvega ümber maailma“ elluviimise eest.

Конкурс молодежных проектов – 2022
Квест - игра «Вокруг света за одно лето»

16 июня 30 учеников 1-х-3-х классов пришкольного летнего лагеря приняли участие в квест - игре «Вокруг света за одно лето».
Для того чтобы совершить путешествие, ребята разделились на 6 команд, придумали своей название и выбрали капитана.
Путешествие состояло из 6 этапов.
Программа:
1 станция - «Европа» - кто дольше запустит самолёт
2 станция - «Африка»- собрать разрезанные листы с самыми знаменитыми достопримечательностями Африки
3 станция - «Америка» - проехать с препятствиями на самокате
4 станция - «Австралия» - будем изображать кенгуру – нужно допрыгать до другого конца поля на мяче
5 станция - «Азия» - «Путешествие в тысячу километров начинается с одного маленького шага».
6 станция - «Смайлик «Земля»
Лето замечательная пора, словно специально создана для того, чтобы дети бегали, прыгали и веселились. Подвижные игры особенно любимы детьми, ведь они — важный источник радостных эмоций. Спортивный квест - игра «Вокруг света за одно лето» проводился на школьном стадионе. Атмосфера была комфортной и доброжелательной. Дети с интересом и удовольствием выполняли все предложенные задания, смогли проявить выдержку, взаимопомощь, командный дух и спортивный интерес. По итогам мероприятия команды были награждены сладкими призами. Все большие молодцы!
Невозможно представить себе жизнь ребят без веселых развлечений, шумных праздников, соревнований и интересных игр. Квест - игра «Вокруг света за одно лето» был направлен на укрепление здоровья детей, развитие двигательной культуры, приобщение детей к здоровому образу жизни. Наградой для организаторов проекта стали счастливые улыбки детей, получивших заряд положительных эмоций на всё лето. Выражаем огромную благодарность и признательность Нарвскому молодежному центру за поддержку, и осуществление проекта «Вокруг света за одно лето».
14-06-2022