Narva 6. Kool

„Reis Raamatute linna“

„Reis Raamatute linna“
Ekskursioon raamatukogusse.

Mis on reis? Millised reisimise liigid on tänapäeval?
Siruta käsi välja, vastu tundmatutele maailmadele ning võimalik, et just see reis muudab Sinu elu paremaks.
Just sellisele reisile raamatute linna suundusid 9. ja 12.septembril 4a ja 5a klasside õpilased. Lapsed said teada, mis on raamatukogu, mitu raamatut seal on, millised neist on lastele. Nad külastasid imelist linna, kus tänavate asemel on raamatuid täis riiulid, korruste asemel raamaturiiulid, majad on raamatute kogumikud, igal majal oma nimetus. Lapsed said teada, et kõik raamatud asuvad teemade järgi: loomad, kosmos, tehnika, ajalugu jt. Tutvusime raamatukogu kasutamise reeglitega, saime teada, mida raamatud ei armasta, aga mille eest on tänulikud. Ekskursioon oli väga huvitav. Lõpetuseks kutsusid raamatukogu töötajad lapsi Raamatute linna aktiivseteks lugejateks.

«Путешествие в Книжный город»
Экскурсия в библиотеку

Что такое путешествие? Какие виды путешествий существуют сегодня?
Можно ведь только протянуть руку навстречу неизвестным мирам и возможно, именно это путешествие сможет изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Именно в такое «Путешествие в книжный город» 9 и 12 сентября отправились ученики 4а и 5а классов. Ребята узнали, что такое библиотека, сколько книг в ней хранится, какие из них – для детей. Побывали в удивительном городе, где вместо улиц – ряды книжных стеллажей, вместо этажей – книжные полки, дома – это тома книг, а у каждого дома своё название. Ребята узнали, что все книги расставлены по отделам: животные, космос, техника, история и др. Познакомились с правилами пользования библиотекой, узнали, чего книжки не любят, а чему будут благодарны. Экскурсия получилась познавательная и интересная. В заключение сотрудники библиотеки пригласили ребят стать активными читателями Книжного города.


12-09-2022