Narva 6. Kool

Narva muuseumi kunstigalerii haridusprogrammid

Narva muuseumi kunstigalerii haridusprogrammid
7.juunil uuriti E1, E2 ja E3 klasside õpilaste muuseumitunnis selliseid kunsti põhielemente nagu joon ja vorm.
Lapsed nägid kaasaaegsete kunstnike maale ja graafikat ning said teda, kuidas joone abil saab kunstiteoses edasi anda meeleolu ja mõtet. Töökojas said õpilased kasutada saadud teadmisi ning kajastasid neid oma töödes. Kunstigalerii külastus toimus õpiprogrammi raames ning tänu Kultuuriranitsa projekti programmis osalemisele.

Образовательные программы Художественной галереи Нарвского музея
7 июня на музейном занятии учащиеся Е1,Е2и Е3 классов исследовали основные элементы искусства, такие как линия и форма.
Ребята увидели живопись и графику современных художников, и узнали, как с помощью линии можно передать настроение и вложить смысл в картины. А в мастерской ученики смогли применить полученные знания и отобразили их в своих работах. Посещение занятие в Художественной галереи проводилось в рамках учебной программы и благодаря участию в проекте «Kultuuriranits».


07-06-2022