Narva 6. Kool

Võlutähed

Võlutähed
22.aprillil toimus pidu „Võlutähed“. Pidustuse peakangelasteks olid esimese klassi õpilased, kes ootasid pidu kannatamatult ning valmistusid selleks koos klassijuhatajaga N.Mikeninaga.
Üritusele kutsuti 4a klassi õpilased, kes toetasid lapsi tugeva aplausiga ning aitasid raskete ülesannetega. Pidu toimus lõbusas ja mängulises vormis. Lapsed lugesid luuletusi tähtedest, laulsid laule, tantsisid, lahendasid erinevaid ülesandeid – üldiselt tegid kõike, et näidata, mida nad on selle aasta jooksul õppinud. Ootame esimese klassi õpilastelt edu õpingutes ning alati head tuju!

« Волшебные буквы»
22 апреля состоялся праздник « Волшебные буквы». Главными героями торжества стали первоклассники, которые ждали его с нетерпением и дружно готовились к нему вместе с классным руководителем Н.И Микениной.
На мероприятие были приглашены ученики 4 а класса, которые поддержали ребят громкими аплодисментами и помогли справиться с трудными заданиями. Праздник прошел в веселой игровой форме. Дети читали стихи о буквах, пели песни, танцевали, выполняли разнообразные задания - словом, делали всё, чтобы показать, чему они научились за этот год. Желаем первоклассникам успехов в учёбе и всегда хорошего настроения!


22-04-2022