Narva 6. Kool

Muusika ja lilled

Muusika ja lilled
Iga kümnendiga muutub muusika kaasaaegses maailmas üha kiiremaks ja agressiivsemaks, juurde on tekkinud mitmed muusikasuunad.
Muusikahelidel ning rütmidel on teatud mõju ümbritsevale keskkonnale ja elusorganismile. Selles veendusid 14.apeillil 4a klassi õpilased. Lapsed said teada, mis mõjutab taimede kasvu ja ka seda, milline muusika mõjutab soodsalt inimesele ning elusorganismidele, ning milline muusika on laastava mõjuga. Tunni lõppedes mängisid õpilased meloodia ksülofonil – muusika löökpillil, millel on iseloomulik lühike kustuv heli.

«Музыка и цветы»
С каждым десятилетием в современном мире музыка становится быстрее и агрессивнее, появилось множество музыкальных направлений...
А музыкальные звуки и ритмы обладают определенной силой воздействия на окружающую среду и живые организмы. В этом убедились 14 апреля ученики 4а класса. Ребята узнали: что влияет на рост растений, и о том, какая музыка благотворно воздействует на человека и живые организмы, а какая обладает разрушающей силой. В завершении урока ученики сыграли мелодии на ксилофоне — ударном музыкальном инструменте с определённой высотой звучания.
14-04-2022