Narva 6. Kool

Loovprojekt „Lillenädal!“

Loovprojekt „Lillenädal!“
Klassikaline muusika ja lilled
Lillede maailm on imepärane ja suur. Maakeral on tuhandeid lilli – ning igal lillel on oma eesmärk, oma iseloom ja oma lugu …
Aga kas te teate sellest, et muusika mõju taimedele oli juba märgatud iidsetel aegadel. Nii on india legendides kirjas, et kui jumal Krišna harfil mängis, siis roosid puhkesid õitsele otse kuulajate imestunud pilkude all. Samuti usuti paljudes riikides seda, et laulu või muusikaline saade parendab taimede enesetunnet ning kasvu ning soodustab rikkalikumat saaki. Klassikalise muusika kuulamine aitab kaasa saagirohkusele, samal ajal kui raske rock kutsub esile taimede hävingu. Sellest ja paljudest teistest faktidest räägiti 11.aprillil muusikaõpetuse tunnis 6a klassi õpilastele. Esitlusmaterjalist said lapsed teada, et klassikalise muusika helid soodustavad taimede kasvu. Samal ajal kui rock-muusika ja katkematud trummirütmid mõjuvad negatiivselt taimede elutegevusele. Tunni lõppedes nautisid õpilased klassikalise muusika helisid.

Творческий проект "Цветочная неделя!"
Классическая музыка и цветы
Мир цветов удивителен и велик. На земле тысячи цветов - и у каждого цветка своё назначение, свой характер, своя история…
А вы знаете о том, что влияние музыки на растения было отмечено ещё в древности. Так, в индийских сказаниях упоминается, что, когда бог Кришна играл на арфе, розы раскрывались прямо на глазах изумлённых слушателей. Так же во многих странах верили в то, что песенное или музыкальное сопровождение улучшает самочувствие и рост растений и способствует наиболее обильному урожаю. Прослушивание классической музыки приводит к увеличению урожайности, в то время как тяжёлый рок вызывает гибель растений. Об этих и многих других фактах ,11 апреля, на уроке музыки, увидели ученики 6 а класса. В презентационном материале ребята узнали, что звуки классической музыки приводят к увеличению роста растений. В то время как рок – музыка и непрерывные барабанные ритмы негативно действуют на жизнедеятельность растений. В завершении урока ученики смогли насладиться звуками классической музыки.
11-04-2022