Narva 6. Kool

Õppimisvõimalused peale 9.klassi

Õppimisvõimalused peale 9.klassi
Järjekordne õppeaasta läheneb lõpule ning lõpetajad mõtlevad peale põhikooli lõpetamist juba õppe jätkamise peale.
Õpilaste ees avaneb palju teid – kutseõppeasutused võimaldavad omandada nõutud ameti ning juba kahe-kolme aasta pärast alustada töötamist erialal. Võib jätkata õpinguid gümnaasiumis, seejärel ülikoolis. Kuidas küll teha õige valik, kust leida vajalikku infot ja saada kvalifitseeritud abi? Nendele ja paljudele teistele küsimustele said vastused 9a ja E2 klassi õpilased.
Kohtumine Narva Noortekeskuse spetsialisti Veera Sergejevaga toimus 6.aprillil. Esitlusmaterjalis tutvusid lapsed õppeasutuste infoga ning täitsid kutsesuunitluse testi. Vastates 20 küsimusele, said õpilased valida 5 grupist selle, mis oli neile ametivalikul kõige lähedasem.

Возможности обучения после 9 класса
Близится к завершению очередной учебный год и выпускники задумываются о продолжении обучения после окончания основной школы.
Перед ребятами открывается множество дорог – средне-специальные учебные заведения позволяют получить востребованную профессию и уже через два-три года начать работать по специальности. Можно продолжить обучение, пойти в гимназию, а затем поступить в вуз.
Но как сделать правильный выбор, где найти необходимую информацию и получить квалифицированную помощь? На эти и многие другие вопросы смогли получить ответы ученики 9а и Е2 класса. Встреча со специалистом НМЦ Верой Сергеевой состоялась 6 апреля.
В презентационном материале ребята познакомились с информацией об учебных заведениях и выполнили тест на профориентацию. Ответив на 20 вопросов, ученики смогли выбрать из 5 предлагаемых групп ту, которая бала бы близка им в выборе профессии.
05-04-2022