Narva 6. Kool

«Ohtudeks valmis!»

«Ohtudeks valmis!»
29.märtsil osalesid 3a klassi õpilased mäng-viktoriinis „Ohtudeks valmis!“.
Ürituse eesmärgiks oli:erakorralistes olukordades teadmiste, oskuste ja käitumisreeglite kontroll. Lapsed vastasid küsimustele:
- Mis on erakorraline olukord?
-Mida on vaja teha, et inimene ei satuks erakorralisse olukorda?
-Kuidas käituda tulekahju korral?
- Kuidas õigesti tegutseda pöördumisel päästeametisse?
Neile ja paljudele teistele aktuaalsetele küsimustele vastasid lapsed õigesti ja said teada, et:
- vältimaks ohtu ning mitte sattuda segadusse erinevate erakorraliste olukordade puhul, on vaja teada võimalikke negatiivseid ja ohufaktoreid, samuti käitumisreegleid ning tegutsemise korda erinevat liiki ohtude tekkimisel.
Täname Narva Noortekeskuse spetsialiste Kirill Gussevit ja Tatjana Mišinat mäng-viktoriini «Ohtudeks valmis!» korraldamise ja läbiviimise eest.

«К опасностям готовы!»
29 марта ученики 3а класса приняли участие в игре-викторине «К опасностям готовы! ».
Целью мероприятия являлось: контроль знаний, умений, навыков и правила поведения в чрезвычайных ситуациях.
Ребята ответили на вопросы:
- Что называется чрезвычайной ситуацией?
-Что надо делать, чтобы человек не попал в ЧС?
-Как вести себя при пожаре?
- Как правильно действовать при обращении в службу спасения?
На эти и многие другие актуальные вопросы ребята дали правильные ответы и хорошо усвоили:
- Чтобы избежать беды и не растеряться в различных чрезвычайных ситуациях, необходимо знать возможные негативные и опасные факторы, а также правила поведения и порядок действий при возникновении различного рода опасностей.
Благодарим специалистов НМЦ Кирилла Гусева и Татьяну Мишину за организацию и проведение игры-викторины «К опасностям готовы! »
29-03-2022