Narva 6. Kool

Mäng-viktoriin „Ettevaatust, oht!“

Mäng-viktoriin „Ettevaatust, oht!“
23.märtsil toimus mäng-viktoriin „Ettevaatust, oht!“, milles osalesid 4a ja E1 klassi õpilased.
Narva noortekeskuse spetsialist Veera Sergejeva rääkis sellest, et ohutuse tagamine oma elutegevuses on kaasaaegses maailmas väga oluline. Seejärel jagunesid õpilased meeskondadeks ning lahendasid temaatilisi ülesandeid, mille vastused olid seotud sellega, kuidas õigesti käituda erakorralistes olukordades. Nii kontrolliti mängulises vormis teadmisi, oskusi ja kogemust teemal „Käitumisreeglid erakorralistes olukordades“. Selgus, et õpilased on tõepoolest valmis ohtudeks! Ürituse lõpus autasustati kõiki osalejaid magusate auhindadega.

Игра-викторина «Осторожно, опасность!»
23 марта состоялась игра-викторина «Осторожно, опасность!», в которой приняли участие ученики 4а и Е1 классов.
Специалист НМЦ Вера Сергеева рассказала о том, что обеспечение безопасности своей жизнедеятельности очень важно в современном мире. Затем ребята разделились на команды и выполнили предложенные тематические задания, вопросы которых были связаны с тем, как правильно себя вести в чрезвычайных ситуациях. Так, в игровой форме был проведен контроль знаний, умений и навыков по темам «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях». Оказалось, что ребята действительно к опасностям готовы! В завершении мероприятия все участники были награждены сладкими призами.
23-03-2022