Narva 6. Kool

Meistriklass – on interaktiivne õppe ja kogemuse vahetamise vorm

Meistriklass – on interaktiivne õppe ja kogemuse vahetamise vorm
Kaasaaegses maailmas on väga palju info saamise viise.
Võib käia kursustel, loengutel või osaleda meistriklassides.
Just nii tegidki 4a ja E1 klassi õpilased, osaledes üritusel, kus Narva noortekeskuse spetsialistid Irina Gluhhova ja Veera Sergejeva jagasid oma kogemust ja teadmisi. Teoreetilises osas vastasid lapsed küsimustele: Mille jaoks on helkurit vaja, kuidas seda õigesti kinnitada ja mida võib juhtuda, kui helkurit pimedal ajal ei ole? Praktilises osas valmistasid lapsed endale „truud abilised“, kes aitavad neil olla märgatud ja vältida ebameeldivaid olukordi.

Мастер-класс – это интерактивная форма обучения и обмена опытом
В современном мире очень много способов получения информации.
Можно ходить на курсы, лекции или на мастер-классы.
Именно так и поступили ученики 4а и Е1 классов приняв участие в мероприятие, на котором специалисты НМЦ Ирина Глухова и Вера Сергеева поделились своим опытом и знаниями. В теоретической части работы ребята ответили на вопросы: Для чего нужен отражатель, как его правильно прикрепить, и что может произойти, если в темное время суток у вас он будет отсутствовать? А на практической части, ребята изготовили «верных помощников», которые помогут им стать заметнее и избежать неприятных ситуаций.
08-02-2022