Narva 6. Kool

Valin tervisliku eluviisi alternatiiviks kahjulikele harjumustele

«Valin tervisliku eluviisi alternatiiviks kahjulikele harjumustele»
Jaanuarikuus osalesid 5-9-ndate klasside õpilased aktsioonis «Valin tervisliku eluviisi alternatiiviks kahjulikele harjumustele».
Õpilasesinduse esimees Azalia Gubaidullina, esimehe asetäitja Daniil Jelissejev ja kooli medõde M.Punžina viisid õpilastele läbi loengute tsükli, kuna tervisliku eluviisi ülesanne on praegusel ajal üks aktuaalsemaid. Tervis on võrreldamatu väärtus ning iga inimese jaoks tähendab tervislik eluviis midagi enda jaoks. Kellegi jaoks on see vaid magusast keeldumine õhtuti, kellegi jaoks dieedi järgimine ning söödud toiduainete eest punktide arvutamine, kuid kellegi jaoks on see kompleksne lähenemine oma keha ja hinge tervisele. Tervislik eluviis – on iga inimese ülesanne.
Tahaks, et noor põlvkond õpiks oma tervist tugevdama, kuna igale inimesele on omane soov olla terve ja tugev. Kohtumise lõppedes pakuti õpilastele võimalust rääkida oma hobist, vastates 5-le küsimusele. Ankeetide töötlemisel saame teada vaba aja veetmise viisidest, sellest, kuidas saab huvitavalt ning kasulikult veeta vaba aega ning tutvustame tulemusi neile õpilastele, kes veel seni ei ole leidnud enda jaoks sobivat harrastust.

«Я выбираю здоровый образ жизни, как альтернативу пагубным привычкам»

В январе месяце ученики 5-х-9х классов стали активными участниками акции «Я выбираю здоровый образ жизни, как альтернативу пагубным привычкам».
Председатель УП Азалия Губайдуллина, заместитель председателя Даниил Елисеев и школьная медсестра Пунжина М.А. предложили ребятам цикл бесед, так как задача здорового образа жизни в наше время является одной из самых актуальных. Здоровье – ни с чем несравнимая ценность и для каждого человека здоровый образ жизни означает что-то свое. Для кого-то это лишь отказ от сладкого по вечерам, для кого-то соблюдение диеты и подсчет баллов за съеденные продукты, а для кого-то комплексный подход к здоровью тела и души. Задача здорового образа жизни – это задача каждого человека. Хочется, чтобы молодое поколение, научились укреплять свое здоровье, ведь каждому человеку присуще желание быть сильным и здоровым. В завершении встречи ребятам было предложено немножко рассказать о своём хобби, ответив на 5 вопросов. При обработке анкет мы узнаем о способах проведения досуга, о том, как можно интересно и с пользой провести свободное время и ознакомим с результатами тех ребят, которые не нашли пока своего увлечения.


21-01-2022