Narva 6. Kool

Spordimaa „Uusaasta stardid“

Spordimaa „Uusaasta stardid“
Projekt toimus 6.detsembril 1-4 klasside õpilastele.
Regulaarsete kehakultuuri harjutuste ja värskes õhus spordiga tegelemise vastu huvi äratamise, laste tervise tugevdamise ning nende tervislikesse eluviisidesse kaasamise eesmärgil. Õpilasesinduse meeskond jagas õpilased 5 meeskonnaks ning osalejad osalesid teatevõistlustes, kus võisteldi osavuse, kiiruse ning taiplikkuse peale. Lastel oli võimalus osaleda mängudes ja katsetes, kus nad said näidata oma spordi ja loogikaoskuseid. Kõik võistluse etapid toimusid värskes õhus. Sportlik uljus ja soov võita köitsid lapsi. Võitluste tulemuste põhjal võitis „sõprus“. Kõiki projektis osalejaid autasustati magusate auhindadega.
Meie eriline tänu kuulub:
Narva noortekeskusesele finantstoetuse eest.
Kehalise kasvatuse õpetajale S.Ossipovskajale ja 9a õpilasesinduse meeskonnale projekti teostamise ja realiseerimise eest.


Проектная деятельность
Спортландия «Новогодние старты»

Проект состоялся 6 декабря и был рассчитан на учеников 1-х-4-х классов.
С целью привития интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом на свежем воздухе, укрепления здоровья детей и привлечения их к здоровому образу жизни. Команда УП разделила учеников на 5 команд, и участники дружно перешли к эстафетам, в которых соревновались в ловкости, быстроте и смекалке. Ребятам были предложены занимательные игры и испытания, где они смогли проявить свои спортивные и логические навыки. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили на свежем воздухе.Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды очень захватывали детей. По итогам соревнований победила "дружба". Заключительным аккордом стало награждение. Все участники проекта были награждены сладкими призами.
Выражаем огромную благодарность:
Нарвскому молодежному центру за финансовую поддержку, учителю физкультуры С.Н.Осиповской и команде УП 9а класса за осуществление и реализацию проекта.


14-12-2021