Narva 6. Kool

Esimese klassi õpilasteks pühitsemine 2021

Esimese klassi õpilasteks pühitsemine 2021
Järgides meie kooli traditsioone, toimus 2.detsembril esimese klassi õpilasteks pidulik pühitsemine.
Ürituse käigus sai üllatuseks magistrist kassi, Teadmiste riigi aupofessori ilmumine, kes oli lastele ette valmistanud ülesanded, mängud ja mõistatused. Esimese klassi õpilased läbisid kerglusega kõik katsed ning tõotasid olla püüdlikud õpilased ning sihikindlalt tööd teha.
Õnnitleme 1. klassi õpilasi ja soovime edu ning võite TEADMISTE RIIGI teedel!

«Посвящение в первоклассники» 2021
Следуя традициям нашей школы, 2 декабря состоялось торжественное «Посвящение в ученики» учащихся первого классов.
В ходе мероприятия сюрпризом стало появление кота — магистра, почетного профессора Страны Знаний, который приготовил для ребят задания, игры и загадки. Первоклассники с легкостью прошли все испытания и дали клятву быть старательными учениками и упорно трудиться.
Поздравляем учеников 1а класса и желаем удач и побед на дорогах СТРАНЫ ЗНАНИЙ!
02-12-2021