Narva 6. Kool

„Oleme erinevad, kuid koos“

„Oleme erinevad, kuid koos“
Rahvusvaheline tolerantsuse päeva tähistatakse igal aastal 16.novembril. Mida tolerantsus tähendab?
Öelge, palun, mida te selle all mõistate? Just nii algas 5.novembril tund 3а, 4а ja Е1 klassi õpilastele. Lapsed pidid mõtlema küsimuse peale, mis on sõprus, miks on tähtis austada ja hinnata teise inimese tundeid. Ürituse õpilased tutvusid tolerantse suhtlemise reeglitega, mängisid mängu „Fantaseerime…“, lõid tolerantsuse lille ja rääkisid viiest tunnusest, mis neid teistest eristavad. Tunni lõppedes kirjutasid õpilased väikese essee teemal - «Ma võin teha teise jaoks …»

«Мы разные, но мы вместе»
Международный день толерантности отмечается ежегодно 16 ноября. Что такое толерантность?
Скажите, пожалуйста, как вы понимаете это слово? Именно так, началось занятие, для учеников, 3а, 4а и Е1 классов, 5 ноября. Ребятам было предложено подумать над вопросом, что же такое дружба, почему важно уважать и ценить чувства другого человека. Участники мероприятия познакомились с правила толерантного общения, сыграли в игру «Давайте пофантазируем…», создавали цветок толерантности и рассказали о пяти признаках, которые отличают каждого от других. В завершении урока ученики написали маленькое эссе на тему - «Я могу сделать для других …»


05-11-2021