Narva 6. Kool

«Valgusfooril külas»

«Valgusfooril külas»
28. ja 29.septembril osalesid 1a ja 2a klassi õpilased huvitaval üritusel «Valgusfooril külas».
Mäng sisaldas küsimusi liikluseeskirjade ning turvalise liiklemise kohta. Lapsed jagunesid meeskondadeks ning vastasid küsimustele, tuletasid meelde liiklusmärkide nimetusi, meenutasid, kuidas tuleb sõiduteed ületada. Mängides on lihtsam reegleid õppida ja paremini jääb meelde.
Täname Narva noortekeskuse spetsialisti Veera Sergejevat kasuliku ning tähtsa ürituse eest, sest kooliteel on lapsed liikluses osalejad ning igaüks peab teadma, et: turvalisus on tähtis!

«В гостях у светофора»
28 и 29 сентября ученики 1а и 2а классов приняли участие в интересном мероприятии «В гостях у светофора».
Игра включала в себя вопросы по Правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дороге. Ребята разбились на команды, отвечали на вопросы, закрепляли названия дорожных знаков, вспоминали, как правильно переходить дорогу. В игровой форме любое правило легче учится и лучше запоминается.
Благодарим специалиста НМЦ Веру Сергееву за важное и полезное мероприятие, ведь по пути в школу дети становятся участниками дорожного движения, и знать об этом должен каждый: безопасность – это важно!


29-09-2021