Narva 6. Kool

Olen tänulik

Olen tänulik
Täna, 21. jaanuaril toimus 2. klassis „Kiusamisvaba kooli“ programmi raames temaatiline tund „Olen tänulik“.
Lapsed vastasid heameelega küsimustele:
- Mida sa tunned, kui teised lapsed sind aitavad?
- Mida sa tunned, kui ise aitad teisi?
- Kuidas sa saad oma tänu näidata?
Seejärel kuulasid õpilased jutustust „Õnneämblikust“, kirjutasid üles iga lõigu esimese tähe, millest moodustus sõna „AITÄH“. Viimaseks ülesandeks oli üles leida ja värvida pildid, millel on kujutatud inimesed, loodus, asjad või tegevused, mis neid rõõmustavad.
Täname „Kiusamisvaba kooli“ programmi koordinaatoreid huvitava tunni materjali ja plaani eest.

« Я благодарен»
Сегодня, 21 января во 2 классе в рамках программы “Освободимся от травли!” прошёл тематический урок на тему «Я благодарен». Ребята с удовольствием отвечали на вопросы:
-Что ты чувствуешь, когда другие дети тебе помогают?
- Что ты чувствуешь, когда сам помогаешь другу?
-Как ты можешь показать свою благодарность?
Затем ученики прослушали рассказ « О паучке, который приносит счастье», записали первую букву каждого абзаца, которое вместе образуют слово «СПАСИБО». Последним заданием необходимо было найти и раскрасить картинки, на которых изображены люди, природа, вещи или занятия, которые их радуют.
Благодарим координаторов программы “Освободимся от травли!” за интересный материал и план урока.
22-01-2021