Narva 6. Kool

Ameti valik

Ameti valik
Üheksas klass on tänapäeva õpilastele oluline verstapost.
Õpilastel ja vanematel seisab ees valik, mis võib määratleda nooruki tuleviku aastateks.
Keegi jätkab õpinguid gümnaasiumis, keegi aga otsustab valida endale edukaks karjääriks elukutse. Tähtis on juba varakult leida see, mille suhtes on eelsoodumus, ning alustada nende oskuste arendamist. Just nii tegidki 9-ndate klasside õpilased peale talvist koolivaheaega. Lapsed täitsid heameelega ülesandeid ja teste, mis võimaldasid teada saada, millised erialad neile sobivad lähtudes individuaalsest eripärast, samuti aitasid välja selgitada tugevad küljed ning mõista, kuidas need võivad tulevikus õpingutes ja töös kasuks olla.

Выбор профессии
Девятый класс - важный рубеж для современных школьников.
Учащимся и родителям предстоит сделать выбор, который может определить будущее подростка на годы.
Кто-то продолжит учёбу в гимназии, а кто-то решает какую профессию ему выбрать, чтобы карьера стала успешной. Важно как можно раньше найти то, к чему есть предрасположенность и начать развивать эти навыки. Именно так и поступили ученики 9-х классов, придя в школу после зимних каникул. Ребята с удовольствием выполняли задания и тесты, которые позволили узнать какие профессии подойдут им с учётом их индивидуальных особенностей, а так же лучше выявить свои сильные стороны, и понять, как они могут пригодиться в учёбе и работе.


13-01-2021