Narva 6. Kool

Narva noortekeskuse sünnipäevaks pühendatud tantsu startin
Narva noortekeskuse sünnipäevaks pühendatud tantsu startin
11.veebruaril toimus Narva spordikeskuses traditsiooniline tantsumaraton, milles osalesid Narva koolide õpilased ja Jaanilinna külalisvõistkond.
Maratonis osales 10 võistkonda, kes samaaegselt katkematult tantsisid, demonstreerides kadestamisväärt vastupidavust ja elurõõmu. Samuti oli kõikidel osalejatel vaja omada eristavaid atribuute ning valmistada ette kodune ülesanne Sõbrapäeva teemal. Meie võistkond esines silmapaistva tantsunumbriga ning sai auhinna „Kõige originaalsem võistkond“. Nagu alati oli ka sellel üritusel tunda kaasaelajate tugevat toetust, eriti tahaks ära märkida, et „STARTINi“ ajal on kaasaelajate vidu koju toonud meie kooli kaasaelajad, ning on eriti meeldiv, et see aasta ei olnud erand.
Täname 8b, 9a ja 9b klasside õpilasi ning õpetajaid I.Kedust ja J.Vissarionovit aktiivse osalemise eest!
Nii hoida! TUBLID! ÕNNITLEME VÕIDU PUHUL!

Танцевальный стартин, посвященный дню рождения Нарвского молодежного центра
11 февраля в Нарвском спортивном центре состоялся традиционный танцевальный марафон, в котором приняли участие ученики Нарвских школ и команда гостей из Ивангорода.
В марафоне принимали участие десять команд, которые одновременно танцевали без перерыва, демонстрируя завидную выносливость и жизнерадостность. Также всем участникам необходимо было иметь отличительный атрибут и подготовить домашнее задание на тему «День друга».
Наша команда выступила с ярким, танцевальным номером и была награждена дипломом «Самая оригинальная команда». Как всегда в этом мероприятии не обошлось и без мощной поддержке болельщиков, особо хочется отметить, что за время существования «СТАРТИНА» победу завоёвывали болельщики нашей школы, и особо приятно, что и это год не стал исключением.
Благодарим учеников 8б, 9а ,9б классов и учителей И. Кедус и Ю. Виссарионова за активное участие!
Так держать! ВСЕ МОЛОДЦЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!


11-02-2020