Narva 6. Kool

Ülemaailmse suitsetamisest loobumise päeva üritus
Ülemaailmse suitsetamisest loobumise päeva üritus
Igal aastal novembrikuu kolmandal neljapäeval tähistab kogu maailm Rahvusvahelist EI-päeva suitsetamisele.
See ei ole pidupäev, kuid tähtis päev, mis avab meie silmad statistikale, mille kohaselt on tubakas ning selle tarvitamine – hukkumine. Eelmisel õppeaastal viis õpilasesindus läbi küsitluse 7-8-ndate klasside õpilaste seas teemal - «Kaasaaegne maailm ja sigarett ehk Kas suitsetamine on moes?» Sel aastal otsustasid õpilased teada saada, mis on muutuud? Ja kas on muutunud?
Anketeerimisest võttis osa 115 õpilast 6-, 7-, 8-ndatest klassidest.
Vaja oli vastata järgmistele küsimustele:
1-Kas Te suitsetate?
А – Jah, iga päev-2%
Б – Jah, kuid mitte iga päev -4%
В – Pole kunagi suitsetanud-76%
Г – Varem suitsetasin, kuid jätsin maha-18%

2-Mis Teid võiks sundida suitsetamisest loobuma?
А – Probleemid tervisega - 51 %
Б – Sigarettide hind -6%
В – Informatsioon suitsetamise kahjulikkusest massiteabevahendites- 15%
Г – sõbrad ja tuttavad - 28%

3 – Kui sageli on viimase kuu jooksul Teie juuresolekul suitsetanud teised inimesed või kas olete näinud, kuidas teised inimesed suitsetavad (alla tõmmata)
Kodus (16%) ,
trepikojas (7 %),
tänaval (51%) ,
laste mänguväljakul (8 %) ,
kooli juures (18%)

4-Kuidas Te sellesse suhtute?
А – Kutsub esile ärrituse-39%
Б-Kutsub esile soovi suitsetada- 6%
В – Mul on ükskõik-55%

5-Võrreldes eelmise aastaga, kas Teie suhtumine suitsetamisse on muutunud?
А-Ei, suitsetan nagu ennegi-5%
Б-Hakkasin vähem suitsetama-5%
В – Jätsin suitsetamise maha-29%
Г-Ma ei suitseta - 61%

Järeldus – 25 inimest suutis kahjuliku harjumise maha jätta ning võita nikotiinisõltuvuse.
Üritusel osalemiseks oli kutsutud noorsoopolitsei inspektor Andrei Sobolev ja koolimedõde Marina Punžina.
Külalised valmistasid ette materjali suitsetamise kahjulikkusest, samuti jagasid meelespead igale kohtumisel osalejale.


Мероприятия к всемирному Дню отказа от курения
Каждый год в третий четверг ноября весь мир отмечает День борьбы против курения.
Это не праздник в прямом смысле слова, но важная дата, которая приоткрывает наши глаза на статистику, согласно которой, табак и пристрастие к нему - это гибель.
В прошлом учебном году УП проводило опрос среди учащихся 7-х-8-х классов на тему - « Современный мир и сигарета или Модно ли курить?» В этом году, ребята решили узнать, что измелись? И изменилось ли?
В анкетировании приняли участие 115 учащихся 6-х-7-х-8-х классов.
Необходимо было дать ответы на следующие вопросы:
1-Вы курите?
А - Да, ежедневно-2%
Б-Да, но не каждый день-4%
В-Никогда не курил-76%
Г - Курил раньше, но бросил-18%

2-Что могло бы подвигнуть Вас бросить курить?
А-проблемы со здоровьем-51 %
Б-цены на сигареты-6%
В - информация о вреде курения в СМИ- 15%
Г-друзья и знакомые-28%

3-За последний месяц, как часто в Вашем присутствии курили другие люди или Вы видели, как курят другие люди? (подчеркнуть)
Дома (16%) ,
в подъезде (7 %),
на улице (51%) ,
на детской площадке (8 %) ,
возле школы (18%)

4-Как вы к этому относитесь?
А - Вызывает раздражение-39%
Б-Вызывает желание закурить- 6%
В - Мне все равно-55%

5-По сравнению с прошлым годом изменили ли Вы свое отношение к курению?
А-Нет, как курил, так и курю-5%
Б-Стал меньше курить-5%
В - Бросил курить-29%
Г-Я не курю-61%

Вывод – 25 человек смогли избавиться от вредной привычки и победить никотиновую зависимость.
Для участия в мероприятии были приглашены инспектор молодежной полиции Андрей Соболев и школьная медсестра Марина Пунжина. Гости подготовили материал о вреде курения, а также раздали памятки каждому участнику встречи


15-11-2019