Narva 6. Kool

Ülelinnaline Puškini ball
Ülelinnaline Puškini ball
Sel aastal 16.septembril 2019.a toimus traditsiooniline „Puškini sügisball“ Paju koolis. Teemaks oli „Muinasjutt Kuldkikkast“.
Meie kooli esindasid 4a klassi õpilased: Eva Terehhova/Daniil Poljakov, Tatjana Sizova/Nikolai Matrossov; 5a klassist: Milana Massarnovskaja/Deniss Lebedev.
Lastel on vaja järgida kohustuslikku riietust: tüdrukutel – balli teemaline kostüüm või pikk kleit, poisid – frakk või klassikaline ülikond, samuti valmistada kooli poolt ette üks esinemiskava.
4a klassi õpilased Eva Terehhova ja Tatjana Sizova (õpetaja Nadežda Taits) lugesid väga ilmekalt ning artistlikult ette katkendi Tatjana kirjast A.Puškini romaanist „Jevgeni Onegin“.
Lapsed tantsisid polkat, galoppi ja isegi poloneesi. Ball lõppes teejoomisega, kõik osalejad said tänukirjad ja magusad auhinnad.
Tahaks tänada õpetajaid, kes aitasid lapsi ürituseks ette valmistada: Nadežda Taits, Natalja Sazonova, Ljudmila Mironova, Viktoria Aleksejeva.

Irina Uskova
Vene keele ja kirjanduse õpetaja


Общегородской Пушкинский бал
В этом году традиционно состоялся «Осенний Пушкинский бал» 16 октября 2019 года в Паю школе. Тема бала: «Сказка о Золотом петушке».
Нашу школу представляли ученики 4а класса: Терехова Ева, Поляков Данил, Сизова Татьяна, Матросов Николай. 5а класса: Масарновская Милана, Лебедев Денис
. Ребятам необходимо было соблюсти обязательный дресс-код: девочки - костюм согласно теме бала или длинное платье, мальчики – фрак или классический костюм, а также подготовить один творческий номер от школы.
Учащиеся 4а класса Терехова Ева и Сизова Татьяна (учитель Тайц Надежда) очень проникновенно и артистично под музыку прочитали отрывок «Письмо Татьяны» из романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин».
Ребята танцевали и польку, и галоп, и контрданс, и даже полонез. Бал закончился чаепитием. Все участники получили похвальные грамоты и сладкие призы.
Хочется поблагодарить преподавателей, которые принимали участие в подготовке ребят к мероприятию: Тайц Надежду, Сазонову Наталью, Миронову Людмилу, Алексееву Викторию.

Ускова Ирина
Преподаватель русского языка и литературы

16-10-2019