Narva 6. Kool

See kahjulik harjumus - ropendamine!
See kahjulik harjumus - ropendamine!
7.märtsil toimus 6-ndate, 7-ndate ja 8-ndate klasside õpilastele üritus, kus puudutati üht kõige tähtsamat ning samal ajal keerulisemat teemat.
Õpilasesinduse esimees Darja Martšenkova, esimehe asetäitja Ilona Solovjova ja noorsoopolitseinik Andrei Sobolev rääkisid inimeste seas levivast kahjulikust harjumusest – ropendamisest. Paljude laste jaoks on ebatsensuursete sõnade kasutamine muutunud tavapäraseks. Ebanormatiivset leksikat on kuulda kõikjal – perekonnas ja tänaval, ühistranspordis, isegi kooliseinte vahel. Õpilasesinduse meeskond viis läbi anketeerimise 6-ndate, 7-ndate ja 8-ndate klasside õpilastel seas eesmärgiga selgitada välja, milline on laste suhtumine sellisesse tõsisesse probleemi. Ankeedis paluti vastata järgmistele küsimustele:
«Sinu suhtumine ropendamisse?»
1. Kuidas sa arvad, miks inimesed kasutavad sõimu- ja vandesõnu?
Harjumus - 60%
Täiskasvanu sümbol -17%
Ebapiisav sõnavara - 23%
2. Kui sa kasutatud sõimusõnu (roppused, vandesõnad), selgita – miks?
Viha- 62%
Lugupidamatus inimeste suhtes- 18%
Harjumus 20%
3. Kui sageli sa kasutad neid sõnu?
Mitte kunagi- 9%
Peaaegu iga päev -36%
Harva -55%
4. Millistel juhtudel see toimub?
Tüli ajal -53%
Mitte kunagi 11%
Halva tuju korral -36%
5. Mida sa tunned neid sõnu kasutades?
Ebamugavust-50%
Julgust -15%
Mõnikord hakkab kergem -35%
6.Kuidas sa arvad, mida tunnevad või mõtlevad teised inimesed, kui kuulevad kuidas sa kasutad sõimusõnu?
Vastikustunne -24%
Kasvatamatus -48 %
Madal kultuur -28%
7. Mida sa tunned, kui sinu juursolekul keegi ropendab?
On häbi tema pärast -35%
Midagi ei tunne -42%
Tavaline igapäevane vestlus 23%
8. Kellelt sa kõige sagedamini kuuled selliseid sõnu?
Täiskasvanutelt 33%
Noormeestelt 46%
Tütarlastelt 21%
9.Kuidas sa arvad, mida on vaja teha et inimesed (lapsed) ei kasutaks sõimusõnu?
-karistada
-paremini kasvatada
-lugeda rohkem raamatuid
-asendadqa sõnad kirjanduslikega
-püüda end tagasi hoida
-korraldada koolis päev ilma sõimusõnadeta
-on vaja teha nii, et neid ei kasutaks täiskasvanud
-midagi ei aita

Anketeerimise tulemusel näeme, et meie koolis on ropendamine olemas ja paljud arvavad, et selles pole midagi hirmsat. Meie vestlus kahjulikest harjumustest, ropendamisest pole lõppenud ning mõelge sellele veelkord ning las igaüks valib enda jaoks õige otsuse.

Эта вредная привычка – сквернословие!
7 марта в актовом зале для учеников 6-х-7-х-8-х классов состоялось мероприятие, на котором была затронута одна из самых важных и в то же время трудных тем.
Председатель УП Дарья Марченкова, заместитель председателя Илона Соловьева и инспектор молодежной полиции Андрей Соболев рассказали о распространённой среди людей пагубной привычке – сквернословии.
Для многих детей употребление нецензурных слов стало будничным явлением. Ненормативная лексика слышна везде - в семье и на улице, в транспорте, даже в стенах учебных заведений. Командой УП было проведено анкетирование среди учащихся 6-х-7-х-8-х классов, с целью выявить, каково отношение ребят к этой серьёзной проблеме. Анкета предлагала ответить на следующие вопросы:
«Твое отношение к сквернословию?»
1-Как ты думаешь, почему люди в своей речи употребляют бранные слова, ругательства?
Стало привычкой - 60%
Символ взрослости -17%
Недостаточный словарный запас - 23%
2-Если ты используешь в своей речи бранные слова (мат, ругательства), то объясни почему?
От злости- 62%
Из-за неуважения к людям- 18%
Стало привычкой 20%
3. Как часто ты произносишь эти слова?
Никогда не использую- 9%
Почти каждый день -36%
Редко -55%
4. В каких ситуациях это происходит?
Во время ссоры -53%
Вообще не использую 11%
Когда плохое настроение -36%
5. Что ты чувствуешь, когда произносишь такие слова?
Неловкость -50%
Храбрость -15%
Мне иногда станет легче -35%
6.Как ты думаешь, что чувствуют или думают другие люди, когда слышат, как ты произносишь бранные слова?
Чувство отвращения -24%
Невоспитанность -48 %
Низкая культура -28%
7. Что ты чувствуешь, когда при тебе кто-то ругается матом?
Стыдно за него -35%
Ничего не чувствую -42%
Обычный повседневный разговор 23%
8. От кого ты чаще всего слышишь подобные слова?
От взрослых 33%
От парней 46%
От девушек 21%
9.Как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы люди (дети) не употребляли бранных слов?
-давать наказание
-лучше воспитывать
-читать больше книг
-заменять литературными
-стараться сдерживаться
-устроить день в школе без матов
-надо сделать так, что бы их ни употребляли взрослые
-ничего не поможет
Из результатов анкетирования мы видим, что в нашей школьной среде сквернословие живет и многие считают, что в этом нет ничего страшного. Наш разговор о вредных привычках, сквернословии не закончен, и вы еще раз задумаетесь над этим, и пусть каждый выберет правильное решение.«Твое отношение к сквернословию?»
1-Как ты думаешь, почему люди в своей речи употребляют бранные слова, ругательства?
Стало привычкой - 60%
Символ взрослости -17%
Недостаточный словарный запас - 23%
2-Если ты используешь в своей речи бранные слова (мат, ругательства), то объясни почему?
От злости- 62%
Из-за неуважения к людям- 18%
Стало привычкой 20%
3. Как часто ты произносишь эти слова?
Никогда не использую- 9%
Почти каждый день -36%
Редко -55%
4. В каких ситуациях это происходит?
Во время ссоры -53%
Вообще не использую 11%
Когда плохое настроение -36%
5. Что ты чувствуешь, когда произносишь такие слова?
Неловкость -50%
Храбрость -15%
Мне иногда станет легче -35%
6.Как ты думаешь, что чувствуют или думают другие люди, когда слышат, как ты произносишь бранные слова?
Чувство отвращения -24%
Невоспитанность -48 %
Низкая культура -28%
7. Что ты чувствуешь, когда при тебе кто-то ругается матом?
Стыдно за него -35%
Ничего не чувствую -42%
Обычный повседневный разговор 23%
8. От кого ты чаще всего слышишь подобные слова?
От взрослых 33%
От парней 46%
От девушек 21%
9.Как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы люди (дети) не употребляли бранных слов?
-давать наказание
-лучше воспитывать
-читать больше книг
-заменять литературными
-стараться сдерживаться
-устроить день в школе без матов
-надо сделать так, что бы их ни употребляли взрослые
-ничего не поможет

Из результатов анкетирования мы видим, что в нашей школьной среде сквернословие живет и многие считают, что в этом нет ничего страшного. Наш разговор о вредных привычках, сквернословии не закончен, и вы еще раз задумаетесь над этим, и пусть каждый выберет правильное решение.


07-03-2019