Narva 6. Kool

Päästmine veekogudel
Päästmine veekogudel
Kuidas käituda erakorralistes olukordades, kas on olemas veekogudel käitumise kultuur, kuidas õigesti tegutseda uppuja päästmisel? – vastuseid nendele küsimustele peab iga inimene teadma juba lapsepõlvest.
20. veebruaril toimus 1. klassi õpilastele „Veekogudel päästmise“ õppetund. Ohutusteemalise õppetunni viisid lävi Päästeameti Narva spetsialistid. Õppetunni käigus õpiti tundma ettevaatusabinõusid veekogudel puhkamise ajal, uppujate päästmise reeglid ja viisid, ohutusmeetmed inimeste jääl viibimisel. Lapsed vastasid aktiivselt küsimustele, tutvusid spetsiaalsete päästevahenditega, õppisid huviga tundma päästeveste ja lubasid järgida ettevaatusabinõusid, et hoida end ning ümbritsevaid inimesi õnnetuse eest.

Спасение на воде
Как поступать в экстренных ситуациях, существует ли культура поведения на воде, как правильно действовать при спасении утопающего? – ответы на эти вопросы каждый человек должен знать с самого раннего детства.
Так, 20 февраля, для учеников 1-х классов состоялось занятие на тему « спасение на воде ». Урок безопасности провели специалисты Нарвского Спасательного департамента. В ходе занятия были рассмотрены вопросы мер безопасности при отдыхе на воде, правила и способы спасения утопающих, меры безопасности при нахождении людей на льду. Ребята активно отвечали на вопросы, знакомились со специальными спасательными средствами, с интересом изучали спасательные жилеты и все дружно обещали соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя и окружающих от беды.


20-02-2019