Narva 6. Kool

КЕАТ-projektis osalemine
КЕАТ-projektis osalemine
4. veebruaril jätkus KEAT-projekti koolitus.
Koolituse viis läbi Päästeameti spetsialist Maila Leete.
6-ndate klasside õpilased kuulasid loengut tuleohutusest ja veekogudel päästmisest, samuti tegid praktilisi harjutusi, vastasid aktiivselt küsimustele ja tõid oma elulisi näiteid. Koolituse käigus saadud teadmised aitavad projektis osalejatel hinnata kõikide reeglite täitmise tähtsust, kuna mõnikord sõltub sellest tervis ja isegi elu.

Участие в проекте КЕАТ
4 февраля продолжилось обучение в проекте КЕАТ.
Занятие провела специалист Спасательного департамента – Maila Leete .
Учащиеся 6-х классов прослушали лекции по пожарной безопасности и безопасном поведении на воде, а так же выполнили практические задания, активно отвечали на вопросы и приводили свои жизненные примеры. Знания, полученные во время обучения, помогают участникам проекта оценить важность выполнения всех правил, ведь порой от этого зависят здоровье и даже жизнь.


05-02-2019