Narva 6. Kool

Kasulikud ja kahjulikud harjumused
Kasulikud ja kahjulikud harjumused
Esimesel poolaastal 3-5 klasside õpilased juba rääkisid kasulikest ja kahjulikest harjumustest, samuti selgus, et kahjulikust harjumusest vabaneda, on vaja välja selgitada põhjus, mis eelneb selle tekkimisele.
Ning 28.jaanuaril toimus taas ühisüritus, mille valmistasid ette ja viisid läbi õpilasesinduse esindajad Darja Martšenkova ja Ilona Solovjova ning kooli medõde Marina Punžina.
Lapsed said vastused väga aktuaalsetele küsimustele:
Kas inimesed teavad arvutisõltuvusest?
Kas me võime võidelda probleemidega, mis tekivad arvuti taga valesti töötamisest?
Miks praegu kasutatakse arvuteid mitte otstarbekohaselt, teiste sõnadega, endale kahjuks?
Millisest kahjust siis käib jutt?
Kuidas õpilane arvutit kasutab?
Samuti puudutati üksikasjalikult teemasid:
Narkootikumide tekitatav kahju (alkohol, suitsetamine ja muu), liigsöömine ja vale toitumine, ebapiisav füüsiline aktiivsus (istuv eluviis), päevarežiimi rikkumine.
Kõik kohtumise osalejad jõudsid ühisele järeldusele, et kahjulikud harjumused rikuvad inimese tervist ja elu.

Полезные и вредные привычки
В первом полугодии ученики 3-х-5-х классов уже говорили о полезных и вредных привычках, а также выяснили, чтобы избавиться от привычки, конечно, от привычки вредной, необходимо выявить причину, которая предшествует ее появлению.
И 28 января вновь состоялось совместное мероприятие, которое подготовили и провели представители УП Дарья Марченкова и Илона Соловьева, и школьная медсестра Марина Пунжина.
Ребята смогли получить ответы на очень актуальные вопросы:
Знают ли люди про компьютерную зависимость?
Можем ли мы бороться с проблемами, которые получаем от неправильной работы за компьютером?
Почему сейчас компьютеры используются не по назначению, другими словами, во вред себе?
А о каком же вреде идёт речь?
Как ученик пользуется компьютером?
Также очень подробно были затронуты темы:
Вред наркотиков (алкоголь, курение и другое), переедание и неправильное питание, недостаток физической активности (сидячий образ жизни), нарушение режима дня.
Все участники встречи пришли к единому выводу о том, то вредные привычки разрушают здоровье и жизнь человека.
28-01-2019