Narva 6. Kool

Vaimuliku luule ja proosa vabariiklik konkurss
Vaimuliku luule ja proosa vabariiklik konkurss „Et lahkeid tundeid neis mu lüüra äratas“
Ilulugemise konkurss toimus Eesti kooliõpilaste seas.
Osalejad deklameerisid klassikalise või kaasaegse kirjanduse luuleteoseid, mis ülistavad kõrgeid moraalseid põhimõtteid (mis ajendavad inimest mõtlema elumõtte üle, tõstatavad igavese olemise probleemi, annavad vastuse mitmetele filosoofilistele ja religioossetele küsimustele, samuti arendavad lugeja vaimuomadusi ja iseloomu).
Luulekonkursil osalejateks olid Eesti üldhariduskoolide ja pühapäevakoolide, täiendharidusasutuste õpilased ja loomekollektiivide liikmed neljas vanusegrupis:
• I vanusegrupp – 1-3 klassid
• II vanusegrupp – 4-6 klassid
• III vanusegrupp – 7-9 klassid
• IV vanusegrupp – 10-12 klassid
Konkurss koosnes kahest voorust – regionaalsest (valikuvoor) ja vabariiklikust (finaal). Regionaalsed voorud toimusid Eesti regioonides. Regionaalne voor Narvas toimus 28.novembril kell 14.30 Narva Jumalaema Ikooni kirikus.
Narva 6.kooli 3A klassi õpilane Tatjana Sizova saavutas esimese koha ja läks edasi vabariikliku konkursi teise vooru.
Vabariiklik konkurss toimus 15.detsembril 2018 kell 10.00 Pühtitsa kloostri konverentsisaalis.
Vabariiklikul konkursil saavutas Narva 6.kooli 3A klassi õpilane Tatjana Sizova teise koha teosega „Inglid kiiguvad okste peal“, autor G.Pjatisotskaja, õpetaja Nadežda Taits.
Õnnitleme!Республиканский конкурс духовной поэзии и прозы «И чувства добрые я лирой пробуждал»
Конкурс художественного чтения проводился среди школьников Эстонии. Участники декламировали поэтические произведения классической или современной литературы, воспевающие высокие моральные принципы (побуждающие человека к размышлениям о смысле жизни, поднимающие извечные проблемы бытия, дающие ответы на многие философские и религиозные вопросы, а также развивающие нравственные качества в характере читателя).
Участниками поэтического конкурса являлись учащиеся образовательных и воскресных школ, учреждений дополнительного образования и участники творческих коллективов Эстонии в четырёх возрастных группах:
• I возрастная группа – 1-3 классы
• II возрастная группа – 4-6 классы
• III возрастная группа – 7-9 классы
• IV возрастная группа – 10-12 классы.
Конкурс проводился в два тура – региональный (отборочный) и республиканский (финал). Региональные туры проводились по регионам Эстонии. Региональный тур в г. Нарве проводился 28 ноября в 14.30 в храме Нарвской иконы Божией Матери.
Ученица 3 А класса Нарвской школы №6 Татьяна Сизова заняла первое место и прошла во второй тур участия в республиканском конкурсе. Республиканский конкурс проводился 15 декабря 2018 года в 10.00 в конференц-зале Пюхтицкого монастыря.
В Республиканском конкурсе ученица 3 А класса Нарвской школы №6 Татьяна Сизова , заняла второе место с произведением «Ангелы качаются на веточках» автор Г.Пятисотская, учитель Надежда Тайц.
Поздравляем!17-12-2018