Narva 6. Kool

Miks on sport kasulik?
Miks on sport kasulik?
Sellel õppeaastal töötas õpilasesindus 1-9-ndate klasside õpilastele välja ankeedid eesmärgiga selgitada välja õpilased, kes ei käi huviringides, organisatsioonides ja spordisektsioonides.
Lastelt tulnud ettepanekute põhjal toimus 13.detsembril aulas informatiivne kohtumine meie linna spordiklubide ja - koolide esindajatega. Kohtumisel osalesid:
Ivan Novitski – džuudotreener (Narva Energia Spordikool), kes rääkis sellest, kuidas toimuvad treeningud, selle spordiala eripärast ning näitas videot õpilaste treeningust.
Vassili Panov – poksitreener (Narva Paemurru Spordikool) selgitas üksikasjalikult teemat – „Miks on sport kasulik?“, rääkis oma klubi võitjatest ja Eesti tšempionidest.
Andrei Kostenkov – poksitreener (Narva Paemurru Spordikool) näitas meistriklassi koos meie kooli õpilase Aleksei Andrianoviga, kes tegeleb selle spordialaga juba 5 aasta jooksul ja on Eesti tšempion erinevatel rahvusvahelistel turniiridel. Ning esitlusmaterjalis tutvustas kõiki saalis kohalviibijaid sellega, kuidas toimuvad treeningud nende klubis.
Ürituse lõppedes said kõik soovijad esitada küsimusi, mis neile huvi tekitas. Täname külalisi huvitava ja mitmekülgse kohtumise eest, tänu millele loodame, et meie riigis kasvab olümpiavõitjate arv.

Почему полезен спорт?
В этом учебном году УП разработало анкеты для учеников 1-х-9-х классов с целью выявить учащихся, не посещающих кружки, организации и спортивные секции.
На основании предложений исходящих от ребят 13 декабря в актовом зале состоялась информационная встреча с представителями спортивных клубов и школ нашего города. На встрече присутствовали:
Иван Новицкий – тренер по дзюдо (Нарвская спортивная школа «Энергия»), который рассказал о том, как проходят тренировки, об особенностях этого вида спорта и представил видеоматериал занятий с учениками.
Василий Панов-тренер по боксу (Нарвская спортивная школа Паэмурру) более подробно осветил тему - « Почему полезен спорт?» рассказал о победителях и чемпионах Эстонии своего клуба.
Андрей Костенков – тренер по боксу (Нарвская спортивная школа Паэмурру) продемонстрировал мастер-класс вместе с учеником нашей школы Алексеем Андриановым, который занимается этим видом спорта уже на протяжении 5 лет и является чемпионом Эстонии и различных международных турниров. И в презентационном материале ознакомил всех присутствующих в зале с тем, как проходят тренировки в их клубе.
В завершении мероприятия все желающие смогли задать вопросы и записаться в спортивные секции, которые пришлись им по душе.
Благодарим гостей за интересную, познавательную встречу, благодаря которой, мы надеемся, в нашей стране вырастет число олимпийских чемпионов.


13-12-2018