Narva 6. Kool

Heategevuskontsert
Heategevuskontsert
05.detsembril toimus KM Rugodiv algkooli õpilastele kontsert „Winnie Puhh otsib sõpru“.
Ürituse algatajaks oli Narva noorteparlamendi 11. koosseis.
Darja Martšenkova, Ilona Solovjova, Daniil Blitsõn ning vabatahtlikud 8a ja 9a klassidest olid samuti kontseri korraldajad ning osalejad. Sel aastal organiseeritud vahendite kogumine Miša ja Maša Ivanovide jaoks, kes tegelevad tantsimisega laste päevakeskuses „Matveika“.
Täname kõiki, kes osalesid HEATEGEVUSAKTSIOONIL – me kogusime 79 eurot.
TÄNAN TEIE HEA SÜDAME EEST!

Благотворительный концерт
5 декабря в ДК «Ругодив» для учеников начальной школы состоялся концерт «Винни - Пух ищет друзей».
Инициатором мероприятия являлся одиннадцатый созыв Нарвского молодежного парламента.
Дарья Марченкова, Илона Соловьева, Даниил Блицын, а также волонтеры 8а и 9а классов также были участниками и организаторами концерта. В этом году был организован сбор средств для Миши и Маши Ивановых, которые занимаются танцами в детском центре «Матвейка»
Благодарим всех, кто принял участие в БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ - мы собрали 79 евро.
СПАСИБО ЗА ВАШЕ ДОБРОЕ СЕРДЦЕ!


05-12-2018