Narva 6. Kool

Narva – Euroopa kultuuripealinn 2024
Narva – Euroopa kultuuripealinn 2024
26.novembril tähistatakse meie riigis Kodanikupäeva.
Ning sellel päral otsustasid õpilasesinduse esindajad Darja Martšenkova ja Daniil Blitsõn rääkida teemast, mis on praegu väga aktuaalne - «Narva – Euroopa kultuuripealinn 2024 ».
1-9 klasside õpilased said teada Euroopa kultuuripealinna tiitli eesmärgist, millal see esimest korda oli välja antud, millised linnad on sel aastal kultuuripealinnad, ning millisele linnale see tiitel 2019.a üle antakse? Samuti kajastati järgmisi küsimusi:
-Miks just Narva?
-Miks seda Narvale vaja on?
- Mis on juba tehtud ja mida veel on vaja teha?
Samuti märkisid õpilased, et ettevalmistus kultuuripealinna tiitli saamiseks on veelgi tähtsam kui Kultuuriaasta ise, kuna sel ajal toimub olemasolevate probleemide arutamine ja nende lahendusteede leidmine. Ning eelmisel õppeaastal, 29.märtsil esitas õpilasesindus Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna peaspetsialist Juliana Jannole Narva 6.kooli õpilaste ideed ja ettepanekud konkursil „Narva – Euroopa kultuuripealinn 2024“ osalemise taotluse ettevalmistamiseks.
Oma esinemise lõpus ütles Darja: „Kui kõik inimesed hakkavad osalema „Narva-Euroopa kultuuripealinn“ tiitliga seotud projektides, annab see igale narvalasele võimaluse teha oma panus linna ja kogu regiooni arengusse.

Нарва Культурная столица Европы 2024
26 ноября в нашей Республике отмечают День Гражданина.
И в этот день представители УП Дарья Марченкова и Даниил Блицын решили затронуть тему, которая сейчас очень актуальна - «Нарва Культурная столица Европы 2024 ».
Ученики 1-х-9-х классов узнали о цели титула культурной столицы Европы, когда впервые он был присужден, какие города в нынешнем году являются культурными столицами, и к какому городу в 2019 году это звание перейдет? Так же в презентационном материале были освещены вопросы:
-Почему именно Нарва?
-Зачем это нужно Нарве?
- Что уже сделано и что предстоит?
Также ребята отметили, что подготовка к титулу культурной столицы еще важнее, чем сам Год Культуры, потому что в это время происходит обсуждение существующих проблем и путей их решения. И в прошлом учебном году, 29 марта УП предоставило главному специалисту по культурным связям Нарвского городского Отдела Культуры Юлиане Янно идеи и предложения от учеников Нарвской школы №6 для подготовки заявки участия в конкурсе «Нарва Культурная столица Европы 2024 » .В завершении своего выступления Дарья сказала: « Если все люди будут участвовать в проектах, связанных с титулом Нарвы как Культурной столицы Европы, это позволит каждому нарвитянину внести свой вклад в развитие города и всего региона».


26-11-2018